header_test.go 81 KB


 1. package fasthttp
 2. import (
 3. "bufio"
 4. "bytes"
 5. "encoding/base64"
 6. "errors"
 7. "fmt"
 8. "io"
 9. "net/http"
 10. "reflect"
 11. "strings"
 12. "testing"
 13. )
 14. func TestResponseHeaderAddContentType(t *testing.T) {
 15. t.Parallel()
 16. var h ResponseHeader
 17. h.Add("Content-Type", "test")
 18. got := string(h.Peek("Content-Type"))
 19. expected := "test"
 20. if got != expected {
 21. t.Errorf("expected %q got %q", expected, got)
 22. }
 23. var buf bytes.Buffer
 24. h.WriteTo(&buf) //nolint:errcheck
 25. if n := strings.Count(buf.String(), "Content-Type: "); n != 1 {
 26. t.Errorf("Content-Type occurred %d times", n)
 27. }
 28. }
 29. func TestResponseHeaderMultiLineValue(t *testing.T) {
 30. t.Parallel()
 31. s := "HTTP/1.1 200 SuperOK\r\n" +
 32. "EmptyValue1:\r\n" +
 33. "Content-Type: foo/bar;\r\n\tnewline;\r\n another/newline\r\n" +
 34. "Foo: Bar\r\n" +
 35. "Multi-Line: one;\r\n two\r\n" +
 36. "Values: v1;\r\n v2; v3;\r\n v4;\tv5\r\n" +
 37. "\r\n"
 38. header := new(ResponseHeader)
 39. if _, err := header.parse([]byte(s)); err != nil {
 40. t.Fatalf("parse headers with multi-line values failed, %s", err)
 41. }
 42. response, err := http.ReadResponse(bufio.NewReader(strings.NewReader(s)), nil)
 43. if err != nil {
 44. t.Fatalf("parse response using net/http failed, %s", err)
 45. }
 46. if !bytes.Equal(header.StatusMessage(), []byte("SuperOK")) {
 47. t.Errorf("parse status line with non-default value failed, got: '%s' want: 'SuperOK'", header.StatusMessage())
 48. }
 49. header.SetProtocol([]byte("HTTP/3.3"))
 50. if !bytes.Equal(header.Protocol(), []byte("HTTP/3.3")) {
 51. t.Errorf("parse protocol with non-default value failed, got: '%s' want: 'HTTP/3.3'", header.Protocol())
 52. }
 53. if !bytes.Equal(header.appendStatusLine(nil), []byte("HTTP/3.3 200 SuperOK\r\n")) {
 54. t.Errorf("parse status line with non-default value failed, got: '%s' want: 'HTTP/3.3 200 SuperOK'", header.Protocol())
 55. }
 56. header.SetStatusMessage(nil)
 57. if !bytes.Equal(header.appendStatusLine(nil), []byte("HTTP/3.3 200 OK\r\n")) {
 58. t.Errorf("parse status line with default protocol value failed, got: '%s' want: 'HTTP/3.3 200 OK'", header.appendStatusLine(nil))
 59. }
 60. header.SetStatusMessage(s2b(StatusMessage(200)))
 61. if !bytes.Equal(header.appendStatusLine(nil), []byte("HTTP/3.3 200 OK\r\n")) {
 62. t.Errorf("parse status line with default protocol value failed, got: '%s' want: 'HTTP/3.3 200 OK'", header.appendStatusLine(nil))
 63. }
 64. for name, vals := range response.Header {
 65. got := string(header.Peek(name))
 66. want := vals[0]
 67. if got != want {
 68. t.Errorf("unexpected %s got: %q want: %q", name, got, want)
 69. }
 70. }
 71. }
 72. func TestResponseHeaderMultiLineName(t *testing.T) {
 73. t.Parallel()
 74. s := "HTTP/1.1 200 OK\r\n" +
 75. "Host: golang.org\r\n" +
 76. "Gopher-New-\r\n" +
 77. " Line: This is a header on multiple lines\r\n" +
 78. "\r\n"
 79. header := new(ResponseHeader)
 80. if _, err := header.parse([]byte(s)); err != errInvalidName {
 81. m := make(map[string]string)
 82. header.VisitAll(func(key, value []byte) {
 83. m[string(key)] = string(value)
 84. })
 85. t.Errorf("expected error, got %q (%v)", m, err)
 86. }
 87. if !bytes.Equal(header.StatusMessage(), []byte("OK")) {
 88. t.Errorf("expected default status line, got: %s", header.StatusMessage())
 89. }
 90. if !bytes.Equal(header.Protocol(), []byte("HTTP/1.1")) {
 91. t.Errorf("expected default protocol, got: %s", header.Protocol())
 92. }
 93. if !bytes.Equal(header.appendStatusLine(nil), []byte("HTTP/1.1 200 OK\r\n")) {
 94. t.Errorf("parse status line with non-default value failed, got: %s want: HTTP/1.1 200 OK", header.Protocol())
 95. }
 96. }
 97. func TestResponseHeaderMultiLinePaniced(t *testing.T) {
 98. t.Parallel()
 99. // Input generated by fuzz testing that caused the parser to panic.
 100. s, _ := base64.StdEncoding.DecodeString("aAEAIDoKKDoKICA6CgkKCiA6CiA6CgkpCiA6CiA6CiA6Cig6CiAgOgoJCgogOgogOgoJKQogOgogOgogOgogOgogOgoJOg86CiA6CiA6Cig6CiAyCg==")
 101. header := new(RequestHeader)
 102. header.parse(s) //nolint:errcheck
 103. }
 104. func TestResponseHeaderEmptyValueFromHeader(t *testing.T) {
 105. t.Parallel()
 106. var h1 ResponseHeader
 107. h1.SetContentType("foo/bar")
 108. h1.Set("EmptyValue1", "")
 109. h1.Set("EmptyValue2", " ")
 110. s := h1.String()
 111. var h ResponseHeader
 112. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 113. if err := h.Read(br); err != nil {
 114. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 115. }
 116. if string(h.ContentType()) != string(h1.ContentType()) {
 117. t.Fatalf("unexpected content-type: %q. Expecting %q", h.ContentType(), h1.ContentType())
 118. }
 119. v1 := h.Peek("EmptyValue1")
 120. if len(v1) > 0 {
 121. t.Fatalf("expecting empty value. Got %q", v1)
 122. }
 123. v2 := h.Peek("EmptyValue2")
 124. if len(v2) > 0 {
 125. t.Fatalf("expecting empty value. Got %q", v2)
 126. }
 127. }
 128. func TestResponseHeaderEmptyValueFromString(t *testing.T) {
 129. t.Parallel()
 130. s := "HTTP/1.1 200 OK\r\n" +
 131. "EmptyValue1:\r\n" +
 132. "Content-Type: foo/bar\r\n" +
 133. "EmptyValue2: \r\n" +
 134. "\r\n"
 135. var h ResponseHeader
 136. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 137. if err := h.Read(br); err != nil {
 138. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 139. }
 140. if string(h.ContentType()) != "foo/bar" {
 141. t.Fatalf("unexpected content-type: %q. Expecting %q", h.ContentType(), "foo/bar")
 142. }
 143. v1 := h.Peek("EmptyValue1")
 144. if len(v1) > 0 {
 145. t.Fatalf("expecting empty value. Got %q", v1)
 146. }
 147. v2 := h.Peek("EmptyValue2")
 148. if len(v2) > 0 {
 149. t.Fatalf("expecting empty value. Got %q", v2)
 150. }
 151. }
 152. func TestRequestHeaderEmptyValueFromHeader(t *testing.T) {
 153. t.Parallel()
 154. var h1 RequestHeader
 155. h1.SetRequestURI("/foo/bar")
 156. h1.SetHost("foobar")
 157. h1.Set("EmptyValue1", "")
 158. h1.Set("EmptyValue2", " ")
 159. s := h1.String()
 160. var h RequestHeader
 161. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 162. if err := h.Read(br); err != nil {
 163. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 164. }
 165. if string(h.Host()) != string(h1.Host()) {
 166. t.Fatalf("unexpected host: %q. Expecting %q", h.Host(), h1.Host())
 167. }
 168. v1 := h.Peek("EmptyValue1")
 169. if len(v1) > 0 {
 170. t.Fatalf("expecting empty value. Got %q", v1)
 171. }
 172. v2 := h.Peek("EmptyValue2")
 173. if len(v2) > 0 {
 174. t.Fatalf("expecting empty value. Got %q", v2)
 175. }
 176. }
 177. func TestRequestHeaderEmptyValueFromString(t *testing.T) {
 178. t.Parallel()
 179. s := "GET / HTTP/1.1\r\n" +
 180. "EmptyValue1:\r\n" +
 181. "Host: foobar\r\n" +
 182. "EmptyValue2: \r\n" +
 183. "\r\n"
 184. var h RequestHeader
 185. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 186. if err := h.Read(br); err != nil {
 187. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 188. }
 189. if string(h.Host()) != "foobar" {
 190. t.Fatalf("unexpected host: %q. Expecting %q", h.Host(), "foobar")
 191. }
 192. v1 := h.Peek("EmptyValue1")
 193. if len(v1) > 0 {
 194. t.Fatalf("expecting empty value. Got %q", v1)
 195. }
 196. v2 := h.Peek("EmptyValue2")
 197. if len(v2) > 0 {
 198. t.Fatalf("expecting empty value. Got %q", v2)
 199. }
 200. }
 201. func TestRequestRawHeaders(t *testing.T) {
 202. t.Parallel()
 203. kvs := "hOsT: foobar\r\n" +
 204. "value: b\r\n" +
 205. "\r\n"
 206. t.Run("normalized", func(t *testing.T) {
 207. s := "GET / HTTP/1.1\r\n" + kvs
 208. exp := kvs
 209. var h RequestHeader
 210. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 211. if err := h.Read(br); err != nil {
 212. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 213. }
 214. if string(h.Host()) != "foobar" {
 215. t.Fatalf("unexpected host: %q. Expecting %q", h.Host(), "foobar")
 216. }
 217. v2 := h.Peek("Value")
 218. if !bytes.Equal(v2, []byte{'b'}) {
 219. t.Fatalf("expecting non empty value. Got %q", v2)
 220. }
 221. if raw := h.RawHeaders(); string(raw) != exp {
 222. t.Fatalf("expected header %q, got %q", exp, raw)
 223. }
 224. })
 225. for _, n := range []int{0, 1, 4, 8} {
 226. t.Run(fmt.Sprintf("post-%dk", n), func(t *testing.T) {
 227. l := 1024 * n
 228. body := make([]byte, l)
 229. for i := range body {
 230. body[i] = 'a'
 231. }
 232. cl := fmt.Sprintf("Content-Length: %d\r\n", l)
 233. s := "POST / HTTP/1.1\r\n" + cl + kvs + string(body)
 234. exp := cl + kvs
 235. var h RequestHeader
 236. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 237. if err := h.Read(br); err != nil {
 238. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 239. }
 240. if string(h.Host()) != "foobar" {
 241. t.Fatalf("unexpected host: %q. Expecting %q", h.Host(), "foobar")
 242. }
 243. v2 := h.Peek("Value")
 244. if !bytes.Equal(v2, []byte{'b'}) {
 245. t.Fatalf("expecting non empty value. Got %q", v2)
 246. }
 247. if raw := h.RawHeaders(); string(raw) != exp {
 248. t.Fatalf("expected header %q, got %q", exp, raw)
 249. }
 250. })
 251. }
 252. t.Run("http10", func(t *testing.T) {
 253. s := "GET / HTTP/1.0\r\n" + kvs
 254. exp := kvs
 255. var h RequestHeader
 256. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 257. if err := h.Read(br); err != nil {
 258. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 259. }
 260. if string(h.Host()) != "foobar" {
 261. t.Fatalf("unexpected host: %q. Expecting %q", h.Host(), "foobar")
 262. }
 263. v2 := h.Peek("Value")
 264. if !bytes.Equal(v2, []byte{'b'}) {
 265. t.Fatalf("expecting non empty value. Got %q", v2)
 266. }
 267. if raw := h.RawHeaders(); string(raw) != exp {
 268. t.Fatalf("expected header %q, got %q", exp, raw)
 269. }
 270. })
 271. t.Run("no-kvs", func(t *testing.T) {
 272. s := "GET / HTTP/1.1\r\n\r\n"
 273. exp := ""
 274. var h RequestHeader
 275. h.DisableNormalizing()
 276. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 277. if err := h.Read(br); err != nil {
 278. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 279. }
 280. if string(h.Host()) != "" {
 281. t.Fatalf("unexpected host: %q. Expecting %q", h.Host(), "")
 282. }
 283. v1 := h.Peek("NoKey")
 284. if len(v1) > 0 {
 285. t.Fatalf("expecting empty value. Got %q", v1)
 286. }
 287. if raw := h.RawHeaders(); string(raw) != exp {
 288. t.Fatalf("expected header %q, got %q", exp, raw)
 289. }
 290. })
 291. }
 292. func TestRequestHeaderSetCookieWithSpecialChars(t *testing.T) {
 293. t.Parallel()
 294. var h RequestHeader
 295. h.Set("Cookie", "ID&14")
 296. s := h.String()
 297. if !strings.Contains(s, "Cookie: ID&14") {
 298. t.Fatalf("Missing cookie in request header: [%s]", s)
 299. }
 300. var h1 RequestHeader
 301. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 302. if err := h1.Read(br); err != nil {
 303. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 304. }
 305. cookie := h1.Peek(HeaderCookie)
 306. if string(cookie) != "ID&14" {
 307. t.Fatalf("unexpected cooke: %q. Expecting %q", cookie, "ID&14")
 308. }
 309. cookie = h1.Cookie("")
 310. if string(cookie) != "ID&14" {
 311. t.Fatalf("unexpected cooke: %q. Expecting %q", cookie, "ID&14")
 312. }
 313. }
 314. func TestResponseHeaderDefaultStatusCode(t *testing.T) {
 315. t.Parallel()
 316. var h ResponseHeader
 317. statusCode := h.StatusCode()
 318. if statusCode != StatusOK {
 319. t.Fatalf("unexpected status code: %d. Expecting %d", statusCode, StatusOK)
 320. }
 321. }
 322. func TestResponseHeaderDelClientCookie(t *testing.T) {
 323. t.Parallel()
 324. cookieName := "foobar"
 325. var h ResponseHeader
 326. c := AcquireCookie()
 327. c.SetKey(cookieName)
 328. c.SetValue("aasdfsdaf")
 329. h.SetCookie(c)
 330. h.DelClientCookieBytes([]byte(cookieName))
 331. if !h.Cookie(c) {
 332. t.Fatalf("expecting cookie %q", c.Key())
 333. }
 334. if !c.Expire().Equal(CookieExpireDelete) {
 335. t.Fatalf("unexpected cookie expiration time: %s. Expecting %s", c.Expire(), CookieExpireDelete)
 336. }
 337. if len(c.Value()) > 0 {
 338. t.Fatalf("unexpected cookie value: %q. Expecting empty value", c.Value())
 339. }
 340. ReleaseCookie(c)
 341. }
 342. func TestResponseHeaderAdd(t *testing.T) {
 343. t.Parallel()
 344. m := make(map[string]struct{})
 345. var h ResponseHeader
 346. h.Add("aaa", "bbb")
 347. h.Add("content-type", "xxx")
 348. m["bbb"] = struct{}{}
 349. m["xxx"] = struct{}{}
 350. for i := 0; i < 10; i++ {
 351. v := fmt.Sprintf("%d", i)
 352. h.Add("Foo-Bar", v)
 353. m[v] = struct{}{}
 354. }
 355. if h.Len() != 12 {
 356. t.Fatalf("unexpected header len %d. Expecting 12", h.Len())
 357. }
 358. h.VisitAll(func(k, v []byte) {
 359. switch string(k) {
 360. case "Aaa", "Foo-Bar", "Content-Type":
 361. if _, ok := m[string(v)]; !ok {
 362. t.Fatalf("unexpected value found %q. key %q", v, k)
 363. }
 364. delete(m, string(v))
 365. default:
 366. t.Fatalf("unexpected key found: %q", k)
 367. }
 368. })
 369. if len(m) > 0 {
 370. t.Fatalf("%d headers are missed", len(m))
 371. }
 372. s := h.String()
 373. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 374. var h1 ResponseHeader
 375. if err := h1.Read(br); err != nil {
 376. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 377. }
 378. h.VisitAll(func(k, v []byte) {
 379. switch string(k) {
 380. case "Aaa", "Foo-Bar", "Content-Type":
 381. m[string(v)] = struct{}{}
 382. default:
 383. t.Fatalf("unexpected key found: %q", k)
 384. }
 385. })
 386. if len(m) != 12 {
 387. t.Fatalf("unexpected number of headers: %d. Expecting 12", len(m))
 388. }
 389. }
 390. func TestRequestHeaderAdd(t *testing.T) {
 391. t.Parallel()
 392. m := make(map[string]struct{})
 393. var h RequestHeader
 394. h.Add("aaa", "bbb")
 395. h.Add("user-agent", "xxx")
 396. m["bbb"] = struct{}{}
 397. m["xxx"] = struct{}{}
 398. for i := 0; i < 10; i++ {
 399. v := fmt.Sprintf("%d", i)
 400. h.Add("Foo-Bar", v)
 401. m[v] = struct{}{}
 402. }
 403. if h.Len() != 12 {
 404. t.Fatalf("unexpected header len %d. Expecting 12", h.Len())
 405. }
 406. h.VisitAll(func(k, v []byte) {
 407. switch string(k) {
 408. case "Aaa", "Foo-Bar", "User-Agent":
 409. if _, ok := m[string(v)]; !ok {
 410. t.Fatalf("unexpected value found %q. key %q", v, k)
 411. }
 412. delete(m, string(v))
 413. default:
 414. t.Fatalf("unexpected key found: %q", k)
 415. }
 416. })
 417. if len(m) > 0 {
 418. t.Fatalf("%d headers are missed", len(m))
 419. }
 420. s := h.String()
 421. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 422. var h1 RequestHeader
 423. if err := h1.Read(br); err != nil {
 424. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 425. }
 426. h.VisitAll(func(k, v []byte) {
 427. switch string(k) {
 428. case "Aaa", "Foo-Bar", "User-Agent":
 429. m[string(v)] = struct{}{}
 430. default:
 431. t.Fatalf("unexpected key found: %q", k)
 432. }
 433. })
 434. if len(m) != 12 {
 435. t.Fatalf("unexpected number of headers: %d. Expecting 12", len(m))
 436. }
 437. s1 := h1.String()
 438. if s != s1 {
 439. t.Fatalf("unexpected headers %q. Expecting %q", s1, s)
 440. }
 441. }
 442. func TestHasHeaderValue(t *testing.T) {
 443. t.Parallel()
 444. testHasHeaderValue(t, "foobar", "foobar", true)
 445. testHasHeaderValue(t, "foobar", "foo", false)
 446. testHasHeaderValue(t, "foobar", "bar", false)
 447. testHasHeaderValue(t, "keep-alive, Upgrade", "keep-alive", true)
 448. testHasHeaderValue(t, "keep-alive , Upgrade", "Upgrade", true)
 449. testHasHeaderValue(t, "keep-alive, Upgrade", "Upgrade-foo", false)
 450. testHasHeaderValue(t, "keep-alive, Upgrade", "Upgr", false)
 451. testHasHeaderValue(t, "foo , bar, baz ,", "foo", true)
 452. testHasHeaderValue(t, "foo , bar, baz ,", "bar", true)
 453. testHasHeaderValue(t, "foo , bar, baz ,", "baz", true)
 454. testHasHeaderValue(t, "foo , bar, baz ,", "ba", false)
 455. testHasHeaderValue(t, "foo, ", "", true)
 456. testHasHeaderValue(t, "foo", "", false)
 457. }
 458. func testHasHeaderValue(t *testing.T, s, value string, has bool) {
 459. ok := hasHeaderValue([]byte(s), []byte(value))
 460. if ok != has {
 461. t.Fatalf("unexpected hasHeaderValue(%q, %q)=%v. Expecting %v", s, value, ok, has)
 462. }
 463. }
 464. func TestRequestHeaderDel(t *testing.T) {
 465. t.Parallel()
 466. var h RequestHeader
 467. h.Set("Foo-Bar", "baz")
 468. h.Set("aaa", "bbb")
 469. h.Set(HeaderConnection, "keep-alive")
 470. h.Set("Content-Type", "aaa")
 471. h.Set(HeaderHost, "aaabbb")
 472. h.Set("User-Agent", "asdfas")
 473. h.Set("Content-Length", "1123")
 474. h.Set("Cookie", "foobar=baz")
 475. h.Set(HeaderTrailer, "foo, bar")
 476. h.Del("foo-bar")
 477. h.Del("connection")
 478. h.DelBytes([]byte("content-type"))
 479. h.Del("Host")
 480. h.Del("user-agent")
 481. h.Del("content-length")
 482. h.Del("cookie")
 483. h.Del("trailer")
 484. hv := h.Peek("aaa")
 485. if string(hv) != "bbb" {
 486. t.Fatalf("unexpected header value: %q. Expecting %q", hv, "bbb")
 487. }
 488. hv = h.Peek("Foo-Bar")
 489. if len(hv) > 0 {
 490. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 491. }
 492. hv = h.Peek(HeaderConnection)
 493. if len(hv) > 0 {
 494. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 495. }
 496. hv = h.Peek(HeaderContentType)
 497. if len(hv) > 0 {
 498. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 499. }
 500. hv = h.Peek(HeaderHost)
 501. if len(hv) > 0 {
 502. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 503. }
 504. hv = h.Peek(HeaderUserAgent)
 505. if len(hv) > 0 {
 506. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 507. }
 508. hv = h.Peek(HeaderContentLength)
 509. if len(hv) > 0 {
 510. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 511. }
 512. hv = h.Peek(HeaderCookie)
 513. if len(hv) > 0 {
 514. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 515. }
 516. hv = h.Peek(HeaderTrailer)
 517. if len(hv) > 0 {
 518. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 519. }
 520. cv := h.Cookie("foobar")
 521. if len(cv) > 0 {
 522. t.Fatalf("unexpected cookie obtianed: %q", cv)
 523. }
 524. if h.ContentLength() != 0 {
 525. t.Fatalf("unexpected content-length: %d. Expecting 0", h.ContentLength())
 526. }
 527. }
 528. func TestResponseHeaderDel(t *testing.T) {
 529. t.Parallel()
 530. var h ResponseHeader
 531. h.Set("Foo-Bar", "baz")
 532. h.Set("aaa", "bbb")
 533. h.Set(HeaderConnection, "keep-alive")
 534. h.Set(HeaderContentType, "aaa")
 535. h.Set(HeaderServer, "aaabbb")
 536. h.Set(HeaderContentLength, "1123")
 537. h.Set(HeaderTrailer, "foo, bar")
 538. var c Cookie
 539. c.SetKey("foo")
 540. c.SetValue("bar")
 541. h.SetCookie(&c)
 542. h.Del("foo-bar")
 543. h.Del("connection")
 544. h.DelBytes([]byte("content-type"))
 545. h.Del(HeaderServer)
 546. h.Del("content-length")
 547. h.Del("set-cookie")
 548. h.Del("trailer")
 549. hv := h.Peek("aaa")
 550. if string(hv) != "bbb" {
 551. t.Fatalf("unexpected header value: %q. Expecting %q", hv, "bbb")
 552. }
 553. hv = h.Peek("Foo-Bar")
 554. if len(hv) > 0 {
 555. t.Fatalf("non-zero header value: %q", hv)
 556. }
 557. hv = h.Peek(HeaderConnection)
 558. if len(hv) > 0 {
 559. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 560. }
 561. hv = h.Peek(HeaderContentType)
 562. if string(hv) != string(defaultContentType) {
 563. t.Fatalf("unexpected content-type: %q. Expecting %q", hv, defaultContentType)
 564. }
 565. hv = h.Peek(HeaderServer)
 566. if len(hv) > 0 {
 567. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 568. }
 569. hv = h.Peek(HeaderContentLength)
 570. if len(hv) > 0 {
 571. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 572. }
 573. hv = h.Peek(HeaderTrailer)
 574. if len(hv) > 0 {
 575. t.Fatalf("non-zero value: %q", hv)
 576. }
 577. if h.Cookie(&c) {
 578. t.Fatalf("unexpected cookie obtianed: %q", &c)
 579. }
 580. if h.ContentLength() != 0 {
 581. t.Fatalf("unexpected content-length: %d. Expecting 0", h.ContentLength())
 582. }
 583. }
 584. func TestResponseHeaderSetTrailerGetBytes(t *testing.T) {
 585. t.Parallel()
 586. h := &ResponseHeader{}
 587. h.noDefaultDate = true
 588. h.Set("Foo", "bar")
 589. h.Set(HeaderTrailer, "Baz")
 590. h.Set("Baz", "test")
 591. headerBytes := h.Header()
 592. n, err := h.parseFirstLine(headerBytes)
 593. if err != nil {
 594. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 595. }
 596. if string(headerBytes[n:]) != "Foo: bar\r\nTrailer: Baz\r\n\r\n" {
 597. t.Fatalf("Unexpected header: %q. Expected %s", headerBytes[n:], "Foo: bar\nTrailer: Baz\n\n")
 598. }
 599. if string(h.TrailerHeader()) != "Baz: test\r\n\r\n" {
 600. t.Fatalf("Unexpected trailer header: %q. Expected %s", h.TrailerHeader(), "Baz: test\r\n\r\n")
 601. }
 602. }
 603. func TestRequestHeaderSetTrailerGetBytes(t *testing.T) {
 604. t.Parallel()
 605. h := &RequestHeader{}
 606. h.Set("Foo", "bar")
 607. h.Set(HeaderTrailer, "Baz")
 608. h.Set("Baz", "test")
 609. headerBytes := h.Header()
 610. n, err := h.parseFirstLine(headerBytes)
 611. if err != nil {
 612. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 613. }
 614. if string(headerBytes[n:]) != "Foo: bar\r\nTrailer: Baz\r\n\r\n" {
 615. t.Fatalf("Unexpected header: %q. Expected %s", headerBytes[n:], "Foo: bar\nTrailer: Baz\n\n")
 616. }
 617. if string(h.TrailerHeader()) != "Baz: test\r\n\r\n" {
 618. t.Fatalf("Unexpected trailer header: %q. Expected %s", h.TrailerHeader(), "Baz: test\r\n\r\n")
 619. }
 620. }
 621. func TestAppendNormalizedHeaderKeyBytes(t *testing.T) {
 622. t.Parallel()
 623. testAppendNormalizedHeaderKeyBytes(t, "", "")
 624. testAppendNormalizedHeaderKeyBytes(t, "Content-Type", "Content-Type")
 625. testAppendNormalizedHeaderKeyBytes(t, "foO-bAr-BAZ", "Foo-Bar-Baz")
 626. }
 627. func testAppendNormalizedHeaderKeyBytes(t *testing.T, key, expectedKey string) {
 628. buf := []byte("foobar")
 629. result := AppendNormalizedHeaderKeyBytes(buf, []byte(key))
 630. normalizedKey := result[len(buf):]
 631. if string(normalizedKey) != expectedKey {
 632. t.Fatalf("unexpected normalized key %q. Expecting %q", normalizedKey, expectedKey)
 633. }
 634. }
 635. func TestRequestHeaderHTTP10ConnectionClose(t *testing.T) {
 636. t.Parallel()
 637. s := "GET / HTTP/1.0\r\nHost: foobar\r\n\r\n"
 638. var h RequestHeader
 639. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 640. if err := h.Read(br); err != nil {
 641. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 642. }
 643. if !h.ConnectionClose() {
 644. t.Fatalf("expecting 'Connection: close' request header")
 645. }
 646. }
 647. func TestRequestHeaderHTTP10ConnectionKeepAlive(t *testing.T) {
 648. t.Parallel()
 649. s := "GET / HTTP/1.0\r\nHost: foobar\r\nConnection: keep-alive\r\n\r\n"
 650. var h RequestHeader
 651. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 652. if err := h.Read(br); err != nil {
 653. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 654. }
 655. if h.ConnectionClose() {
 656. t.Fatalf("unexpected 'Connection: close' request header")
 657. }
 658. }
 659. func TestBufferSnippet(t *testing.T) {
 660. t.Parallel()
 661. testBufferSnippet(t, "", `""`)
 662. testBufferSnippet(t, "foobar", `"foobar"`)
 663. b := string(createFixedBody(199))
 664. bExpected := fmt.Sprintf("%q", b)
 665. testBufferSnippet(t, b, bExpected)
 666. for i := 0; i < 10; i++ {
 667. b += "foobar"
 668. bExpected = fmt.Sprintf("%q", b)
 669. testBufferSnippet(t, b, bExpected)
 670. }
 671. b = string(createFixedBody(400))
 672. bExpected = fmt.Sprintf("%q", b)
 673. testBufferSnippet(t, b, bExpected)
 674. for i := 0; i < 10; i++ {
 675. b += "sadfqwer"
 676. bExpected = fmt.Sprintf("%q...%q", b[:200], b[len(b)-200:])
 677. testBufferSnippet(t, b, bExpected)
 678. }
 679. }
 680. func testBufferSnippet(t *testing.T, buf, expectedSnippet string) {
 681. snippet := bufferSnippet([]byte(buf))
 682. if snippet != expectedSnippet {
 683. t.Fatalf("unexpected snippet %s. Expecting %s", snippet, expectedSnippet)
 684. }
 685. }
 686. func TestResponseHeaderTrailingCRLFSuccess(t *testing.T) {
 687. t.Parallel()
 688. trailingCRLF := "\r\n\r\n\r\n"
 689. s := "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: aa\r\nContent-Length: 123\r\n\r\n" + trailingCRLF
 690. var r ResponseHeader
 691. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 692. if err := r.Read(br); err != nil {
 693. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 694. }
 695. // try reading the trailing CRLF. It must return EOF
 696. err := r.Read(br)
 697. if err == nil {
 698. t.Fatalf("expecting error")
 699. }
 700. if err != io.EOF {
 701. t.Fatalf("unexpected error: %s. Expecting %s", err, io.EOF)
 702. }
 703. }
 704. func TestResponseHeaderTrailingCRLFError(t *testing.T) {
 705. t.Parallel()
 706. trailingCRLF := "\r\nerror\r\n\r\n"
 707. s := "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: aa\r\nContent-Length: 123\r\n\r\n" + trailingCRLF
 708. var r ResponseHeader
 709. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 710. if err := r.Read(br); err != nil {
 711. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 712. }
 713. // try reading the trailing CRLF. It must return EOF
 714. err := r.Read(br)
 715. if err == nil {
 716. t.Fatalf("expecting error")
 717. }
 718. if err == io.EOF {
 719. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 720. }
 721. }
 722. func TestRequestHeaderTrailingCRLFSuccess(t *testing.T) {
 723. t.Parallel()
 724. trailingCRLF := "\r\n\r\n\r\n"
 725. s := "GET / HTTP/1.1\r\nHost: aaa.com\r\n\r\n" + trailingCRLF
 726. var r RequestHeader
 727. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 728. if err := r.Read(br); err != nil {
 729. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 730. }
 731. // try reading the trailing CRLF. It must return EOF
 732. err := r.Read(br)
 733. if err == nil {
 734. t.Fatalf("expecting error")
 735. }
 736. if err != io.EOF {
 737. t.Fatalf("unexpected error: %s. Expecting %s", err, io.EOF)
 738. }
 739. }
 740. func TestRequestHeaderTrailingCRLFError(t *testing.T) {
 741. t.Parallel()
 742. trailingCRLF := "\r\nerror\r\n\r\n"
 743. s := "GET / HTTP/1.1\r\nHost: aaa.com\r\n\r\n" + trailingCRLF
 744. var r RequestHeader
 745. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 746. if err := r.Read(br); err != nil {
 747. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 748. }
 749. // try reading the trailing CRLF. It must return EOF
 750. err := r.Read(br)
 751. if err == nil {
 752. t.Fatalf("expecting error")
 753. }
 754. if err == io.EOF {
 755. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 756. }
 757. }
 758. func TestRequestHeaderReadEOF(t *testing.T) {
 759. t.Parallel()
 760. var r RequestHeader
 761. br := bufio.NewReader(&bytes.Buffer{})
 762. err := r.Read(br)
 763. if err == nil {
 764. t.Fatalf("expecting error")
 765. }
 766. if err != io.EOF {
 767. t.Fatalf("unexpected error: %s. Expecting %s", err, io.EOF)
 768. }
 769. // incomplete request header mustn't return io.EOF
 770. br = bufio.NewReader(bytes.NewBufferString("GET "))
 771. err = r.Read(br)
 772. if err == nil {
 773. t.Fatalf("expecting error")
 774. }
 775. if err == io.EOF {
 776. t.Fatalf("expecting non-EOF error")
 777. }
 778. }
 779. func TestResponseHeaderReadEOF(t *testing.T) {
 780. t.Parallel()
 781. var r ResponseHeader
 782. br := bufio.NewReader(&bytes.Buffer{})
 783. err := r.Read(br)
 784. if err == nil {
 785. t.Fatalf("expecting error")
 786. }
 787. if err != io.EOF {
 788. t.Fatalf("unexpected error: %s. Expecting %s", err, io.EOF)
 789. }
 790. // incomplete response header mustn't return io.EOF
 791. br = bufio.NewReader(bytes.NewBufferString("HTTP/1.1 "))
 792. err = r.Read(br)
 793. if err == nil {
 794. t.Fatalf("expecting error")
 795. }
 796. if err == io.EOF {
 797. t.Fatalf("expecting non-EOF error")
 798. }
 799. }
 800. func TestResponseHeaderOldVersion(t *testing.T) {
 801. t.Parallel()
 802. var h ResponseHeader
 803. s := "HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Length: 5\r\nContent-Type: aaa\r\n\r\n12345"
 804. s += "HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Length: 2\r\nContent-Type: ass\r\nConnection: keep-alive\r\n\r\n42"
 805. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 806. if err := h.Read(br); err != nil {
 807. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 808. }
 809. if !h.ConnectionClose() {
 810. t.Fatalf("expecting 'Connection: close' for the response with old http protocol")
 811. }
 812. if err := h.Read(br); err != nil {
 813. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 814. }
 815. if h.ConnectionClose() {
 816. t.Fatalf("unexpected 'Connection: close' for keep-alive response with old http protocol")
 817. }
 818. }
 819. func TestRequestHeaderSetByteRange(t *testing.T) {
 820. t.Parallel()
 821. testRequestHeaderSetByteRange(t, 0, 10, "bytes=0-10")
 822. testRequestHeaderSetByteRange(t, 123, -1, "bytes=123-")
 823. testRequestHeaderSetByteRange(t, -234, 58349, "bytes=-234")
 824. }
 825. func testRequestHeaderSetByteRange(t *testing.T, startPos, endPos int, expectedV string) {
 826. var h RequestHeader
 827. h.SetByteRange(startPos, endPos)
 828. v := h.Peek(HeaderRange)
 829. if string(v) != expectedV {
 830. t.Fatalf("unexpected range: %q. Expecting %q. startPos=%d, endPos=%d", v, expectedV, startPos, endPos)
 831. }
 832. }
 833. func TestResponseHeaderSetContentRange(t *testing.T) {
 834. t.Parallel()
 835. testResponseHeaderSetContentRange(t, 0, 0, 1, "bytes 0-0/1")
 836. testResponseHeaderSetContentRange(t, 123, 456, 789, "bytes 123-456/789")
 837. }
 838. func testResponseHeaderSetContentRange(t *testing.T, startPos, endPos, contentLength int, expectedV string) {
 839. var h ResponseHeader
 840. h.SetContentRange(startPos, endPos, contentLength)
 841. v := h.Peek(HeaderContentRange)
 842. if string(v) != expectedV {
 843. t.Fatalf("unexpected content-range: %q. Expecting %q. startPos=%d, endPos=%d, contentLength=%d",
 844. v, expectedV, startPos, endPos, contentLength)
 845. }
 846. }
 847. func TestRequestHeaderHasAcceptEncoding(t *testing.T) {
 848. t.Parallel()
 849. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "", "gzip", false)
 850. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip", "sdhc", false)
 851. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "deflate", "deflate", true)
 852. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "gzi", false)
 853. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "dhc", false)
 854. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "sdh", false)
 855. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "zip", false)
 856. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "flat", false)
 857. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "flate", false)
 858. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "def", false)
 859. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "gzip", true)
 860. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "deflate", true)
 861. testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t, "gzip, deflate, sdhc", "sdhc", true)
 862. }
 863. func testRequestHeaderHasAcceptEncoding(t *testing.T, ae, v string, resultExpected bool) {
 864. var h RequestHeader
 865. h.Set(HeaderAcceptEncoding, ae)
 866. result := h.HasAcceptEncoding(v)
 867. if result != resultExpected {
 868. t.Fatalf("unexpected result in HasAcceptEncoding(%q, %q): %v. Expecting %v", ae, v, result, resultExpected)
 869. }
 870. }
 871. func TestRequestMultipartFormBoundary(t *testing.T) {
 872. t.Parallel()
 873. testRequestMultipartFormBoundary(t, "POST / HTTP/1.1\r\nContent-Type: multipart/form-data; boundary=foobar\r\n\r\n", "foobar")
 874. // incorrect content-type
 875. testRequestMultipartFormBoundary(t, "POST / HTTP/1.1\r\nContent-Type: foo/bar\r\n\r\n", "")
 876. // empty boundary
 877. testRequestMultipartFormBoundary(t, "POST / HTTP/1.1\r\nContent-Type: multipart/form-data; boundary=\r\n\r\n", "")
 878. // missing boundary
 879. testRequestMultipartFormBoundary(t, "POST / HTTP/1.1\r\nContent-Type: multipart/form-data\r\n\r\n", "")
 880. // boundary after other content-type params
 881. testRequestMultipartFormBoundary(t, "POST / HTTP/1.1\r\nContent-Type: multipart/form-data; foo=bar; boundary=--aaabb \r\n\r\n", "--aaabb")
 882. // quoted boundary
 883. testRequestMultipartFormBoundary(t, "POST / HTTP/1.1\r\nContent-Type: multipart/form-data; boundary=\"foobar\"\r\n\r\n", "foobar")
 884. var h RequestHeader
 885. h.SetMultipartFormBoundary("foobarbaz")
 886. b := h.MultipartFormBoundary()
 887. if string(b) != "foobarbaz" {
 888. t.Fatalf("unexpected boundary %q. Expecting %q", b, "foobarbaz")
 889. }
 890. }
 891. func testRequestMultipartFormBoundary(t *testing.T, s, boundary string) {
 892. var h RequestHeader
 893. r := bytes.NewBufferString(s)
 894. br := bufio.NewReader(r)
 895. if err := h.Read(br); err != nil {
 896. t.Fatalf("unexpected error: %s. s=%q, boundary=%q", err, s, boundary)
 897. }
 898. b := h.MultipartFormBoundary()
 899. if string(b) != boundary {
 900. t.Fatalf("unexpected boundary %q. Expecting %q. s=%q", b, boundary, s)
 901. }
 902. }
 903. func TestResponseHeaderConnectionUpgrade(t *testing.T) {
 904. t.Parallel()
 905. testResponseHeaderConnectionUpgrade(t, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: 10\r\nConnection: Upgrade, HTTP2-Settings\r\n\r\n",
 906. true, true)
 907. testResponseHeaderConnectionUpgrade(t, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: 10\r\nConnection: keep-alive, Upgrade\r\n\r\n",
 908. true, true)
 909. // non-http/1.1 protocol has 'connection: close' by default, which also disables 'connection: upgrade'
 910. testResponseHeaderConnectionUpgrade(t, "HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Length: 10\r\nConnection: Upgrade, HTTP2-Settings\r\n\r\n",
 911. false, false)
 912. // explicit keep-alive for non-http/1.1, so 'connection: upgrade' works
 913. testResponseHeaderConnectionUpgrade(t, "HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Length: 10\r\nConnection: Upgrade, keep-alive\r\n\r\n",
 914. true, true)
 915. // implicit keep-alive for http/1.1
 916. testResponseHeaderConnectionUpgrade(t, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: 10\r\n\r\n", false, true)
 917. // no content-length, so 'connection: close' is assumed
 918. testResponseHeaderConnectionUpgrade(t, "HTTP/1.1 200 OK\r\n\r\n", false, false)
 919. }
 920. func testResponseHeaderConnectionUpgrade(t *testing.T, s string, isUpgrade, isKeepAlive bool) {
 921. var h ResponseHeader
 922. r := bytes.NewBufferString(s)
 923. br := bufio.NewReader(r)
 924. if err := h.Read(br); err != nil {
 925. t.Fatalf("unexpected error: %s. Response header %q", err, s)
 926. }
 927. upgrade := h.ConnectionUpgrade()
 928. if upgrade != isUpgrade {
 929. t.Fatalf("unexpected 'connection: upgrade' when parsing response header: %v. Expecting %v. header %q. v=%q",
 930. upgrade, isUpgrade, s, h.Peek("Connection"))
 931. }
 932. keepAlive := !h.ConnectionClose()
 933. if keepAlive != isKeepAlive {
 934. t.Fatalf("unexpected 'connection: keep-alive' when parsing response header: %v. Expecting %v. header %q. v=%q",
 935. keepAlive, isKeepAlive, s, &h)
 936. }
 937. }
 938. func TestRequestHeaderConnectionUpgrade(t *testing.T) {
 939. t.Parallel()
 940. testRequestHeaderConnectionUpgrade(t, "GET /foobar HTTP/1.1\r\nConnection: Upgrade, HTTP2-Settings\r\nHost: foobar.com\r\n\r\n",
 941. true, true)
 942. testRequestHeaderConnectionUpgrade(t, "GET /foobar HTTP/1.1\r\nConnection: keep-alive,Upgrade\r\nHost: foobar.com\r\n\r\n",
 943. true, true)
 944. // non-http/1.1 has 'connection: close' by default, which resets 'connection: upgrade'
 945. testRequestHeaderConnectionUpgrade(t, "GET /foobar HTTP/1.0\r\nConnection: Upgrade, HTTP2-Settings\r\nHost: foobar.com\r\n\r\n",
 946. false, false)
 947. // explicit 'connection: keep-alive' in non-http/1.1
 948. testRequestHeaderConnectionUpgrade(t, "GET /foobar HTTP/1.0\r\nConnection: foo, Upgrade, keep-alive\r\nHost: foobar.com\r\n\r\n",
 949. true, true)
 950. // no upgrade
 951. testRequestHeaderConnectionUpgrade(t, "GET /foobar HTTP/1.1\r\nConnection: Upgradess, foobar\r\nHost: foobar.com\r\n\r\n",
 952. false, true)
 953. testRequestHeaderConnectionUpgrade(t, "GET /foobar HTTP/1.1\r\nHost: foobar.com\r\n\r\n",
 954. false, true)
 955. // explicit connection close
 956. testRequestHeaderConnectionUpgrade(t, "GET /foobar HTTP/1.1\r\nConnection: close\r\nHost: foobar.com\r\n\r\n",
 957. false, false)
 958. }
 959. func testRequestHeaderConnectionUpgrade(t *testing.T, s string, isUpgrade, isKeepAlive bool) {
 960. var h RequestHeader
 961. r := bytes.NewBufferString(s)
 962. br := bufio.NewReader(r)
 963. if err := h.Read(br); err != nil {
 964. t.Fatalf("unexpected error: %s. Request header %q", err, s)
 965. }
 966. upgrade := h.ConnectionUpgrade()
 967. if upgrade != isUpgrade {
 968. t.Fatalf("unexpected 'connection: upgrade' when parsing request header: %v. Expecting %v. header %q",
 969. upgrade, isUpgrade, s)
 970. }
 971. keepAlive := !h.ConnectionClose()
 972. if keepAlive != isKeepAlive {
 973. t.Fatalf("unexpected 'connection: keep-alive' when parsing request header: %v. Expecting %v. header %q",
 974. keepAlive, isKeepAlive, s)
 975. }
 976. }
 977. func TestRequestHeaderProxyWithCookie(t *testing.T) {
 978. t.Parallel()
 979. // Proxy request header (read it, then write it without touching any headers).
 980. var h RequestHeader
 981. r := bytes.NewBufferString("GET /foo HTTP/1.1\r\nFoo: bar\r\nHost: aaa.com\r\nCookie: foo=bar; bazzz=aaaaaaa; x=y\r\nCookie: aqqqqq=123\r\n\r\n")
 982. br := bufio.NewReader(r)
 983. if err := h.Read(br); err != nil {
 984. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 985. }
 986. w := &bytes.Buffer{}
 987. bw := bufio.NewWriter(w)
 988. if err := h.Write(bw); err != nil {
 989. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 990. }
 991. if err := bw.Flush(); err != nil {
 992. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 993. }
 994. var h1 RequestHeader
 995. br.Reset(w)
 996. if err := h1.Read(br); err != nil {
 997. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 998. }
 999. if string(h1.RequestURI()) != "/foo" {
 1000. t.Fatalf("unexpected requestURI: %q. Expecting %q", h1.RequestURI(), "/foo")
 1001. }
 1002. if string(h1.Host()) != "aaa.com" {
 1003. t.Fatalf("unexpected host: %q. Expecting %q", h1.Host(), "aaa.com")
 1004. }
 1005. if string(h1.Peek("Foo")) != "bar" {
 1006. t.Fatalf("unexpected Foo: %q. Expecting %q", h1.Peek("Foo"), "bar")
 1007. }
 1008. if string(h1.Cookie("foo")) != "bar" {
 1009. t.Fatalf("unexpected coookie foo=%q. Expecting %q", h1.Cookie("foo"), "bar")
 1010. }
 1011. if string(h1.Cookie("bazzz")) != "aaaaaaa" {
 1012. t.Fatalf("unexpected cookie bazzz=%q. Expecting %q", h1.Cookie("bazzz"), "aaaaaaa")
 1013. }
 1014. if string(h1.Cookie("x")) != "y" {
 1015. t.Fatalf("unexpected cookie x=%q. Expecting %q", h1.Cookie("x"), "y")
 1016. }
 1017. if string(h1.Cookie("aqqqqq")) != "123" {
 1018. t.Fatalf("unexpected cookie aqqqqq=%q. Expecting %q", h1.Cookie("aqqqqq"), "123")
 1019. }
 1020. }
 1021. func TestResponseHeaderFirstByteReadEOF(t *testing.T) {
 1022. t.Parallel()
 1023. var h ResponseHeader
 1024. r := &errorReader{fmt.Errorf("non-eof error")}
 1025. br := bufio.NewReader(r)
 1026. err := h.Read(br)
 1027. if err == nil {
 1028. t.Fatalf("expecting error")
 1029. }
 1030. if err != io.EOF {
 1031. t.Fatalf("unexpected error %s. Expecting %s", err, io.EOF)
 1032. }
 1033. }
 1034. type errorReader struct {
 1035. err error
 1036. }
 1037. func (r *errorReader) Read(p []byte) (int, error) {
 1038. return 0, r.err
 1039. }
 1040. func TestRequestHeaderEmptyMethod(t *testing.T) {
 1041. t.Parallel()
 1042. var h RequestHeader
 1043. if !h.IsGet() {
 1044. t.Fatalf("empty method must be equivalent to GET")
 1045. }
 1046. }
 1047. func TestResponseHeaderHTTPVer(t *testing.T) {
 1048. t.Parallel()
 1049. // non-http/1.1
 1050. testResponseHeaderHTTPVer(t, "HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: aaa\r\nContent-Length: 123\r\n\r\n", true)
 1051. testResponseHeaderHTTPVer(t, "HTTP/0.9 200 OK\r\nContent-Type: aaa\r\nContent-Length: 123\r\n\r\n", true)
 1052. testResponseHeaderHTTPVer(t, "foobar 200 OK\r\nContent-Type: aaa\r\nContent-Length: 123\r\n\r\n", true)
 1053. // http/1.1
 1054. testResponseHeaderHTTPVer(t, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: aaa\r\nContent-Length: 123\r\n\r\n", false)
 1055. }
 1056. func TestRequestHeaderHTTPVer(t *testing.T) {
 1057. t.Parallel()
 1058. // non-http/1.1
 1059. testRequestHeaderHTTPVer(t, "GET / HTTP/1.0\r\nHost: aa.com\r\n\r\n", true)
 1060. testRequestHeaderHTTPVer(t, "GET / HTTP/0.9\r\nHost: aa.com\r\n\r\n", true)
 1061. testRequestHeaderHTTPVer(t, "GET / foobar\r\nHost: aa.com\r\n\r\n", true)
 1062. // empty http version
 1063. testRequestHeaderHTTPVer(t, "GET /\r\nHost: aaa.com\r\n\r\n", true)
 1064. testRequestHeaderHTTPVer(t, "GET / \r\nHost: aaa.com\r\n\r\n", true)
 1065. // http/1.1
 1066. testRequestHeaderHTTPVer(t, "GET / HTTP/1.1\r\nHost: a.com\r\n\r\n", false)
 1067. }
 1068. func testResponseHeaderHTTPVer(t *testing.T, s string, connectionClose bool) {
 1069. var h ResponseHeader
 1070. r := bytes.NewBufferString(s)
 1071. br := bufio.NewReader(r)
 1072. if err := h.Read(br); err != nil {
 1073. t.Fatalf("unexpected error: %s. response=%q", err, s)
 1074. }
 1075. if h.ConnectionClose() != connectionClose {
 1076. t.Fatalf("unexpected connectionClose %v. Expecting %v. response=%q", h.ConnectionClose(), connectionClose, s)
 1077. }
 1078. }
 1079. func testRequestHeaderHTTPVer(t *testing.T, s string, connectionClose bool) {
 1080. var h RequestHeader
 1081. r := bytes.NewBufferString(s)
 1082. br := bufio.NewReader(r)
 1083. if err := h.Read(br); err != nil {
 1084. t.Fatalf("unexpected error: %s. request=%q", err, s)
 1085. }
 1086. if h.ConnectionClose() != connectionClose {
 1087. t.Fatalf("unexpected connectionClose %v. Expecting %v. request=%q", h.ConnectionClose(), connectionClose, s)
 1088. }
 1089. }
 1090. func TestResponseHeaderCopyTo(t *testing.T) {
 1091. t.Parallel()
 1092. var h ResponseHeader
 1093. h.Set(HeaderSetCookie, "foo=bar")
 1094. h.Set(HeaderContentType, "foobar")
 1095. h.Set("AAA-BBB", "aaaa")
 1096. h.Set(HeaderTrailer, "foo, bar")
 1097. var h1 ResponseHeader
 1098. h.CopyTo(&h1)
 1099. if !bytes.Equal(h1.Peek("Set-cookie"), h.Peek("Set-Cookie")) {
 1100. t.Fatalf("unexpected cookie %q. Expected %q", h1.Peek("set-cookie"), h.Peek("set-cookie"))
 1101. }
 1102. if !bytes.Equal(h1.Peek(HeaderContentType), h.Peek(HeaderContentType)) {
 1103. t.Fatalf("unexpected content-type %q. Expected %q", h1.Peek("content-type"), h.Peek("content-type"))
 1104. }
 1105. if !bytes.Equal(h1.Peek("aaa-bbb"), h.Peek("AAA-BBB")) {
 1106. t.Fatalf("unexpected aaa-bbb %q. Expected %q", h1.Peek("aaa-bbb"), h.Peek("aaa-bbb"))
 1107. }
 1108. if !bytes.Equal(h1.Peek(HeaderTrailer), h.Peek(HeaderTrailer)) {
 1109. t.Fatalf("unexpected trailer %q. Expected %q", h1.Peek(HeaderTrailer), h.Peek(HeaderTrailer))
 1110. }
 1111. // flush buf
 1112. h.bufKV = argsKV{}
 1113. h1.bufKV = argsKV{}
 1114. if !reflect.DeepEqual(h, h1) { //nolint:govet
 1115. t.Fatalf("ResponseHeaderCopyTo fail, src: \n%+v\ndst: \n%+v\n", h, h1) //nolint:govet
 1116. }
 1117. }
 1118. func TestRequestHeaderCopyTo(t *testing.T) {
 1119. t.Parallel()
 1120. var h RequestHeader
 1121. h.Set(HeaderCookie, "aa=bb; cc=dd")
 1122. h.Set(HeaderContentType, "foobar")
 1123. h.Set(HeaderHost, "aaaa")
 1124. h.Set("aaaxxx", "123")
 1125. h.Set(HeaderTrailer, "foo, bar")
 1126. var h1 RequestHeader
 1127. h.CopyTo(&h1)
 1128. if !bytes.Equal(h1.Peek("cookie"), h.Peek(HeaderCookie)) {
 1129. t.Fatalf("unexpected cookie after copying: %q. Expected %q", h1.Peek("cookie"), h.Peek("cookie"))
 1130. }
 1131. if !bytes.Equal(h1.Peek("content-type"), h.Peek(HeaderContentType)) {
 1132. t.Fatalf("unexpected content-type %q. Expected %q", h1.Peek("content-type"), h.Peek("content-type"))
 1133. }
 1134. if !bytes.Equal(h1.Peek("host"), h.Peek("host")) {
 1135. t.Fatalf("unexpected host %q. Expected %q", h1.Peek("host"), h.Peek("host"))
 1136. }
 1137. if !bytes.Equal(h1.Peek("aaaxxx"), h.Peek("aaaxxx")) {
 1138. t.Fatalf("unexpected aaaxxx %q. Expected %q", h1.Peek("aaaxxx"), h.Peek("aaaxxx"))
 1139. }
 1140. if !bytes.Equal(h1.Peek(HeaderTrailer), h.Peek(HeaderTrailer)) {
 1141. t.Fatalf("unexpected trailer %q. Expected %q", h1.Peek(HeaderTrailer), h.Peek(HeaderTrailer))
 1142. }
 1143. // flush buf
 1144. h.bufKV = argsKV{}
 1145. h1.bufKV = argsKV{}
 1146. if !reflect.DeepEqual(h, h1) { //nolint:govet
 1147. t.Fatalf("RequestHeaderCopyTo fail, src: \n%+v\ndst: \n%+v\n", h, h1) //nolint:govet
 1148. }
 1149. }
 1150. func TestResponseContentTypeNoDefaultNotEmpty(t *testing.T) {
 1151. t.Parallel()
 1152. var h ResponseHeader
 1153. h.SetNoDefaultContentType(true)
 1154. h.SetContentLength(5)
 1155. headers := h.String()
 1156. if strings.Contains(headers, "Content-Type: \r\n") {
 1157. t.Fatalf("ResponseContentTypeNoDefaultNotEmpty fail, response: \n%+v\noutcome: \n%q\n", h, headers) //nolint:govet
 1158. }
 1159. }
 1160. func TestRequestContentTypeDefaultNotEmpty(t *testing.T) {
 1161. t.Parallel()
 1162. var h RequestHeader
 1163. h.SetMethod(MethodPost)
 1164. h.SetContentLength(5)
 1165. w := &bytes.Buffer{}
 1166. bw := bufio.NewWriter(w)
 1167. if err := h.Write(bw); err != nil {
 1168. t.Fatalf("Unexpected error: %s", err)
 1169. }
 1170. if err := bw.Flush(); err != nil {
 1171. t.Fatalf("Unexpected error: %s", err)
 1172. }
 1173. var h1 RequestHeader
 1174. br := bufio.NewReader(w)
 1175. if err := h1.Read(br); err != nil {
 1176. t.Fatalf("Unexpected error: %s", err)
 1177. }
 1178. if string(h1.contentType) != "application/octet-stream" {
 1179. t.Fatalf("unexpected Content-Type %q. Expecting %q", h1.contentType, "application/octet-stream")
 1180. }
 1181. }
 1182. func TestResponseDateNoDefaultNotEmpty(t *testing.T) {
 1183. t.Parallel()
 1184. var h ResponseHeader
 1185. h.noDefaultDate = true
 1186. headers := h.String()
 1187. if strings.Contains(headers, "\r\nDate: ") {
 1188. t.Fatalf("ResponseDateNoDefaultNotEmpty fail, response: \n%+v\noutcome: \n%q\n", h, headers) //nolint:govet
 1189. }
 1190. }
 1191. func TestRequestHeaderConnectionClose(t *testing.T) {
 1192. t.Parallel()
 1193. var h RequestHeader
 1194. h.Set(HeaderConnection, "close")
 1195. h.Set(HeaderHost, "foobar")
 1196. if !h.ConnectionClose() {
 1197. t.Fatalf("connection: close not set")
 1198. }
 1199. var w bytes.Buffer
 1200. bw := bufio.NewWriter(&w)
 1201. if err := h.Write(bw); err != nil {
 1202. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 1203. }
 1204. if err := bw.Flush(); err != nil {
 1205. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 1206. }
 1207. var h1 RequestHeader
 1208. br := bufio.NewReader(&w)
 1209. if err := h1.Read(br); err != nil {
 1210. t.Fatalf("error when reading request header: %s", err)
 1211. }
 1212. if !h1.ConnectionClose() {
 1213. t.Fatalf("unexpected connection: close value: %v", h1.ConnectionClose())
 1214. }
 1215. if string(h1.Peek(HeaderConnection)) != "close" {
 1216. t.Fatalf("unexpected connection value: %q. Expecting %q", h.Peek("Connection"), "close")
 1217. }
 1218. }
 1219. func TestRequestHeaderSetCookie(t *testing.T) {
 1220. t.Parallel()
 1221. var h RequestHeader
 1222. h.Set("Cookie", "foo=bar; baz=aaa")
 1223. h.Set("cOOkie", "xx=yyy")
 1224. if string(h.Cookie("foo")) != "bar" {
 1225. t.Fatalf("Unexpected cookie %q. Expecting %q", h.Cookie("foo"), "bar")
 1226. }
 1227. if string(h.Cookie("baz")) != "aaa" {
 1228. t.Fatalf("Unexpected cookie %q. Expecting %q", h.Cookie("baz"), "aaa")
 1229. }
 1230. if string(h.Cookie("xx")) != "yyy" {
 1231. t.Fatalf("unexpected cookie %q. Expecting %q", h.Cookie("xx"), "yyy")
 1232. }
 1233. }
 1234. func TestResponseHeaderSetCookie(t *testing.T) {
 1235. t.Parallel()
 1236. var h ResponseHeader
 1237. h.Set("set-cookie", "foo=bar; path=/aa/bb; domain=aaa.com")
 1238. h.Set(HeaderSetCookie, "aaaaa=bxx")
 1239. var c Cookie
 1240. c.SetKey("foo")
 1241. if !h.Cookie(&c) {
 1242. t.Fatalf("cannot obtain %q cookie", c.Key())
 1243. }
 1244. if string(c.Value()) != "bar" {
 1245. t.Fatalf("unexpected cookie value %q. Expected %q", c.Value(), "bar")
 1246. }
 1247. if string(c.Path()) != "/aa/bb" {
 1248. t.Fatalf("unexpected cookie path %q. Expected %q", c.Path(), "/aa/bb")
 1249. }
 1250. if string(c.Domain()) != "aaa.com" {
 1251. t.Fatalf("unexpected cookie domain %q. Expected %q", c.Domain(), "aaa.com")
 1252. }
 1253. c.SetKey("aaaaa")
 1254. if !h.Cookie(&c) {
 1255. t.Fatalf("cannot obtain %q cookie", c.Key())
 1256. }
 1257. if string(c.Value()) != "bxx" {
 1258. t.Fatalf("unexpected cookie value %q. Expecting %q", c.Value(), "bxx")
 1259. }
 1260. }
 1261. func TestResponseHeaderVisitAll(t *testing.T) {
 1262. t.Parallel()
 1263. var h ResponseHeader
 1264. r := bytes.NewBufferString("HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: aa\r\nContent-Length: 123\r\nSet-Cookie: aa=bb; path=/foo/bar\r\nSet-Cookie: ccc\r\nTrailer: Foo, Bar\r\n\r\n")
 1265. br := bufio.NewReader(r)
 1266. if err := h.Read(br); err != nil {
 1267. t.Fatalf("Unexpected error: %s", err)
 1268. }
 1269. if h.Len() != 5 {
 1270. t.Fatalf("Unexpected number of headers: %d. Expected 5", h.Len())
 1271. }
 1272. contentLengthCount := 0
 1273. contentTypeCount := 0
 1274. cookieCount := 0
 1275. h.VisitAll(func(key, value []byte) {
 1276. k := string(key)
 1277. v := string(value)
 1278. switch k {
 1279. case HeaderContentLength:
 1280. if v != string(h.Peek(k)) {
 1281. t.Fatalf("unexpected content-length: %q. Expecting %q", v, h.Peek(k))
 1282. }
 1283. contentLengthCount++
 1284. case HeaderContentType:
 1285. if v != string(h.Peek(k)) {
 1286. t.Fatalf("Unexpected content-type: %q. Expected %q", v, h.Peek(k))
 1287. }
 1288. contentTypeCount++
 1289. case HeaderSetCookie:
 1290. if cookieCount == 0 && v != "aa=bb; path=/foo/bar" {
 1291. t.Fatalf("unexpected cookie header: %q. Expected %q", v, "aa=bb; path=/foo/bar")
 1292. }
 1293. if cookieCount == 1 && v != "ccc" {
 1294. t.Fatalf("unexpected cookie header: %q. Expected %q", v, "ccc")
 1295. }
 1296. cookieCount++
 1297. case HeaderTrailer:
 1298. if v != "Foo, Bar" {
 1299. t.Fatalf("Unexpected trailer header %q. Expected %q", v, "Foo, Bar")
 1300. }
 1301. default:
 1302. t.Fatalf("unexpected header %q=%q", k, v)
 1303. }
 1304. })
 1305. if contentLengthCount != 1 {
 1306. t.Fatalf("unexpected number of content-length headers: %d. Expected 1", contentLengthCount)
 1307. }
 1308. if contentTypeCount != 1 {
 1309. t.Fatalf("unexpected number of content-type headers: %d. Expected 1", contentTypeCount)
 1310. }
 1311. if cookieCount != 2 {
 1312. t.Fatalf("unexpected number of cookie header: %d. Expected 2", cookieCount)
 1313. }
 1314. }
 1315. func TestRequestHeaderVisitAll(t *testing.T) {
 1316. t.Parallel()
 1317. var h RequestHeader
 1318. r := bytes.NewBufferString("GET / HTTP/1.1\r\nHost: aa.com\r\nXX: YYY\r\nXX: ZZ\r\nCookie: a=b; c=d\r\nTrailer: Foo, Bar\r\n\r\n")
 1319. br := bufio.NewReader(r)
 1320. if err := h.Read(br); err != nil {
 1321. t.Fatalf("Unexpected error: %s", err)
 1322. }
 1323. if h.Len() != 5 {
 1324. t.Fatalf("Unexpected number of header: %d. Expected 5", h.Len())
 1325. }
 1326. hostCount := 0
 1327. xxCount := 0
 1328. cookieCount := 0
 1329. h.VisitAll(func(key, value []byte) {
 1330. k := string(key)
 1331. v := string(value)
 1332. switch k {
 1333. case HeaderHost:
 1334. if v != string(h.Peek(k)) {
 1335. t.Fatalf("Unexpected host value %q. Expected %q", v, h.Peek(k))
 1336. }
 1337. hostCount++
 1338. case "Xx":
 1339. if xxCount == 0 && v != "YYY" {
 1340. t.Fatalf("Unexpected value %q. Expected %q", v, "YYY")
 1341. }
 1342. if xxCount == 1 && v != "ZZ" {
 1343. t.Fatalf("Unexpected value %q. Expected %q", v, "ZZ")
 1344. }
 1345. xxCount++
 1346. case HeaderCookie:
 1347. if v != "a=b; c=d" {
 1348. t.Fatalf("Unexpected cookie %q. Expected %q", v, "a=b; c=d")
 1349. }
 1350. cookieCount++
 1351. case HeaderTrailer:
 1352. if v != "Foo, Bar" {
 1353. t.Fatalf("Unexpected trailer header %q. Expected %q", v, "Foo, Bar")
 1354. }
 1355. default:
 1356. t.Fatalf("Unexpected header %q=%q", k, v)
 1357. }
 1358. })
 1359. if hostCount != 1 {
 1360. t.Fatalf("Unexpected number of host headers detected %d. Expected 1", hostCount)
 1361. }
 1362. if xxCount != 2 {
 1363. t.Fatalf("Unexpected number of xx headers detected %d. Expected 2", xxCount)
 1364. }
 1365. if cookieCount != 1 {
 1366. t.Fatalf("Unexpected number of cookie headers %d. Expected 1", cookieCount)
 1367. }
 1368. }
 1369. func TestRequestHeaderVisitAllInOrder(t *testing.T) {
 1370. t.Parallel()
 1371. var h RequestHeader
 1372. r := bytes.NewBufferString("GET / HTTP/1.1\r\nContent-Type: aa\r\nCookie: a=b\r\nHost: example.com\r\nUser-Agent: xxx\r\n\r\n")
 1373. br := bufio.NewReader(r)
 1374. if err := h.Read(br); err != nil {
 1375. t.Fatalf("Unexpected error: %s", err)
 1376. }
 1377. if h.Len() != 4 {
 1378. t.Fatalf("Unexpected number of headers: %d. Expected 4", h.Len())
 1379. }
 1380. order := []string{
 1381. HeaderContentType,
 1382. HeaderCookie,
 1383. HeaderHost,
 1384. HeaderUserAgent,
 1385. }
 1386. values := []string{
 1387. "aa",
 1388. "a=b",
 1389. "example.com",
 1390. "xxx",
 1391. }
 1392. h.VisitAllInOrder(func(key, value []byte) {
 1393. if len(order) == 0 {
 1394. t.Fatalf("no more headers expected, got %q", key)
 1395. }
 1396. if order[0] != string(key) {
 1397. t.Fatalf("expected header %q got %q", order[0], key)
 1398. }
 1399. if values[0] != string(value) {
 1400. t.Fatalf("expected header value %q got %q", values[0], value)
 1401. }
 1402. order = order[1:]
 1403. values = values[1:]
 1404. })
 1405. }
 1406. func TestResponseHeaderAddTrailerError(t *testing.T) {
 1407. t.Parallel()
 1408. var h ResponseHeader
 1409. err := h.AddTrailer("Foo, Content-Length , Bar,Transfer-Encoding,")
 1410. expectedTrailer := "Foo, Bar"
 1411. if !errors.Is(err, ErrBadTrailer) {
 1412. t.Fatalf("unexpected err %q. Expected %q", err, ErrBadTrailer)
 1413. }
 1414. if trailer := string(h.Peek(HeaderTrailer)); trailer != expectedTrailer {
 1415. t.Fatalf("unexpected trailer %q. Expected %q", trailer, expectedTrailer)
 1416. }
 1417. }
 1418. func TestRequestHeaderAddTrailerError(t *testing.T) {
 1419. t.Parallel()
 1420. var h RequestHeader
 1421. err := h.AddTrailer("Foo, Content-Length , Bar,Transfer-Encoding,")
 1422. expectedTrailer := "Foo, Bar"
 1423. if !errors.Is(err, ErrBadTrailer) {
 1424. t.Fatalf("unexpected err %q. Expected %q", err, ErrBadTrailer)
 1425. }
 1426. if trailer := string(h.Peek(HeaderTrailer)); trailer != expectedTrailer {
 1427. t.Fatalf("unexpected trailer %q. Expected %q", trailer, expectedTrailer)
 1428. }
 1429. }
 1430. func TestResponseHeaderCookie(t *testing.T) {
 1431. t.Parallel()
 1432. var h ResponseHeader
 1433. var c Cookie
 1434. c.SetKey("foobar")
 1435. c.SetValue("aaa")
 1436. h.SetCookie(&c)
 1437. c.SetKey("йцук")
 1438. c.SetDomain("foobar.com")
 1439. h.SetCookie(&c)
 1440. c.Reset()
 1441. c.SetKey("foobar")
 1442. if !h.Cookie(&c) {
 1443. t.Fatalf("Cannot find cookie %q", c.Key())
 1444. }
 1445. var expectedC1 Cookie
 1446. expectedC1.SetKey("foobar")
 1447. expectedC1.SetValue("aaa")
 1448. if !equalCookie(&expectedC1, &c) {
 1449. t.Fatalf("unexpected cookie\n%#v\nExpected\n%#v\n", &c, &expectedC1)
 1450. }
 1451. c.SetKey("йцук")
 1452. if !h.Cookie(&c) {
 1453. t.Fatalf("cannot find cookie %q", c.Key())
 1454. }
 1455. var expectedC2 Cookie
 1456. expectedC2.SetKey("йцук")
 1457. expectedC2.SetValue("aaa")
 1458. expectedC2.SetDomain("foobar.com")
 1459. if !equalCookie(&expectedC2, &c) {
 1460. t.Fatalf("unexpected cookie\n%v\nExpected\n%v\n", &c, &expectedC2)
 1461. }
 1462. h.VisitAllCookie(func(key, value []byte) {
 1463. var cc Cookie
 1464. if err := cc.ParseBytes(value); err != nil {
 1465. t.Fatal(err)
 1466. }
 1467. if !bytes.Equal(key, cc.Key()) {
 1468. t.Fatalf("Unexpected cookie key %q. Expected %q", key, cc.Key())
 1469. }
 1470. switch {
 1471. case bytes.Equal(key, []byte("foobar")):
 1472. if !equalCookie(&expectedC1, &cc) {
 1473. t.Fatalf("unexpected cookie\n%v\nExpected\n%v\n", &cc, &expectedC1)
 1474. }
 1475. case bytes.Equal(key, []byte("йцук")):
 1476. if !equalCookie(&expectedC2, &cc) {
 1477. t.Fatalf("unexpected cookie\n%v\nExpected\n%v\n", &cc, &expectedC2)
 1478. }
 1479. default:
 1480. t.Fatalf("unexpected cookie key %q", key)
 1481. }
 1482. })
 1483. w := &bytes.Buffer{}
 1484. bw := bufio.NewWriter(w)
 1485. if err := h.Write(bw); err != nil {
 1486. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 1487. }
 1488. if err := bw.Flush(); err != nil {
 1489. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 1490. }
 1491. h.DelAllCookies()
 1492. var h1 ResponseHeader
 1493. br := bufio.NewReader(w)
 1494. if err := h1.Read(br); err != nil {
 1495. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 1496. }
 1497. c.SetKey("foobar")
 1498. if !h1.Cookie(&c) {
 1499. t.Fatalf("Cannot find cookie %q", c.Key())
 1500. }
 1501. if !equalCookie(&expectedC1, &c) {
 1502. t.Fatalf("unexpected cookie\n%v\nExpected\n%v\n", &c, &expectedC1)
 1503. }
 1504. h1.DelCookie("foobar")
 1505. if h.Cookie(&c) {
 1506. t.Fatalf("Unexpected cookie found: %v", &c)
 1507. }
 1508. if h1.Cookie(&c) {
 1509. t.Fatalf("Unexpected cookie found: %v", &c)
 1510. }
 1511. c.SetKey("йцук")
 1512. if !h1.Cookie(&c) {
 1513. t.Fatalf("cannot find cookie %q", c.Key())
 1514. }
 1515. if !equalCookie(&expectedC2, &c) {
 1516. t.Fatalf("unexpected cookie\n%v\nExpected\n%v\n", &c, &expectedC2)
 1517. }
 1518. h1.DelCookie("йцук")
 1519. if h.Cookie(&c) {
 1520. t.Fatalf("Unexpected cookie found: %v", &c)
 1521. }
 1522. if h1.Cookie(&c) {
 1523. t.Fatalf("Unexpected cookie found: %v", &c)
 1524. }
 1525. }
 1526. func equalCookie(c1, c2 *Cookie) bool {
 1527. if !bytes.Equal(c1.Key(), c2.Key()) {
 1528. return false
 1529. }
 1530. if !bytes.Equal(c1.Value(), c2.Value()) {
 1531. return false
 1532. }
 1533. if !c1.Expire().Equal(c2.Expire()) {
 1534. return false
 1535. }
 1536. if !bytes.Equal(c1.Domain(), c2.Domain()) {
 1537. return false
 1538. }
 1539. if !bytes.Equal(c1.Path(), c2.Path()) {
 1540. return false
 1541. }
 1542. return true
 1543. }
 1544. func TestRequestHeaderCookie(t *testing.T) {
 1545. t.Parallel()
 1546. var h RequestHeader
 1547. h.SetRequestURI("/foobar")
 1548. h.Set(HeaderHost, "foobar.com")
 1549. h.SetCookie("foo", "bar")
 1550. h.SetCookie("привет", "мир")
 1551. if string(h.Cookie("foo")) != "bar" {
 1552. t.Fatalf("Unexpected cookie value %q. Exepcted %q", h.Cookie("foo"), "bar")
 1553. }
 1554. if string(h.Cookie("привет")) != "мир" {
 1555. t.Fatalf("Unexpected cookie value %q. Expected %q", h.Cookie("привет"), "мир")
 1556. }
 1557. w := &bytes.Buffer{}
 1558. bw := bufio.NewWriter(w)
 1559. if err := h.Write(bw); err != nil {
 1560. t.Fatalf("Unexpected error: %s", err)
 1561. }
 1562. if err := bw.Flush(); err != nil {
 1563. t.Fatalf("Unexpected error: %s", err)
 1564. }
 1565. var h1 RequestHeader
 1566. br := bufio.NewReader(w)
 1567. if err := h1.Read(br); err != nil {
 1568. t.Fatalf("Unexpected error: %s", err)
 1569. }
 1570. if !bytes.Equal(h1.Cookie("foo"), h.Cookie("foo")) {
 1571. t.Fatalf("Unexpected cookie value %q. Exepcted %q", h1.Cookie("foo"), h.Cookie("foo"))
 1572. }
 1573. h1.DelCookie("foo")
 1574. if len(h1.Cookie("foo")) > 0 {
 1575. t.Fatalf("Unexpected cookie found: %q", h1.Cookie("foo"))
 1576. }
 1577. if !bytes.Equal(h1.Cookie("привет"), h.Cookie("привет")) {
 1578. t.Fatalf("Unexpected cookie value %q. Expected %q", h1.Cookie("привет"), h.Cookie("привет"))
 1579. }
 1580. h1.DelCookie("привет")
 1581. if len(h1.Cookie("привет")) > 0 {
 1582. t.Fatalf("Unexpected cookie found: %q", h1.Cookie("привет"))
 1583. }
 1584. h.DelAllCookies()
 1585. if len(h.Cookie("foo")) > 0 {
 1586. t.Fatalf("Unexpected cookie found: %q", h.Cookie("foo"))
 1587. }
 1588. if len(h.Cookie("привет")) > 0 {
 1589. t.Fatalf("Unexpected cookie found: %q", h.Cookie("привет"))
 1590. }
 1591. }
 1592. func TestResponseHeaderCookieIssue4(t *testing.T) {
 1593. t.Parallel()
 1594. var h ResponseHeader
 1595. c := AcquireCookie()
 1596. c.SetKey("foo")
 1597. c.SetValue("bar")
 1598. h.SetCookie(c)
 1599. if string(h.Peek(HeaderSetCookie)) != "foo=bar" {
 1600. t.Fatalf("Unexpected Set-Cookie header %q. Expected %q", h.Peek(HeaderSetCookie), "foo=bar")
 1601. }
 1602. cookieSeen := false
 1603. h.VisitAll(func(key, value []byte) {
 1604. switch string(key) {
 1605. case HeaderSetCookie:
 1606. cookieSeen = true
 1607. }
 1608. })
 1609. if !cookieSeen {
 1610. t.Fatalf("Set-Cookie not present in VisitAll")
 1611. }
 1612. c = AcquireCookie()
 1613. c.SetKey("foo")
 1614. h.Cookie(c)
 1615. if string(c.Value()) != "bar" {
 1616. t.Fatalf("Unexpected cookie value %q. Exepcted %q", c.Value(), "bar")
 1617. }
 1618. if string(h.Peek(HeaderSetCookie)) != "foo=bar" {
 1619. t.Fatalf("Unexpected Set-Cookie header %q. Expected %q", h.Peek(HeaderSetCookie), "foo=bar")
 1620. }
 1621. cookieSeen = false
 1622. h.VisitAll(func(key, value []byte) {
 1623. switch string(key) {
 1624. case HeaderSetCookie:
 1625. cookieSeen = true
 1626. }
 1627. })
 1628. if !cookieSeen {
 1629. t.Fatalf("Set-Cookie not present in VisitAll")
 1630. }
 1631. }
 1632. func TestRequestHeaderCookieIssue313(t *testing.T) {
 1633. t.Parallel()
 1634. var h RequestHeader
 1635. h.SetRequestURI("/")
 1636. h.Set(HeaderHost, "foobar.com")
 1637. h.SetCookie("foo", "bar")
 1638. if string(h.Peek(HeaderCookie)) != "foo=bar" {
 1639. t.Fatalf("Unexpected Cookie header %q. Expected %q", h.Peek(HeaderCookie), "foo=bar")
 1640. }
 1641. cookieSeen := false
 1642. h.VisitAll(func(key, value []byte) {
 1643. switch string(key) {
 1644. case HeaderCookie:
 1645. cookieSeen = true
 1646. }
 1647. })
 1648. if !cookieSeen {
 1649. t.Fatalf("Cookie not present in VisitAll")
 1650. }
 1651. if string(h.Cookie("foo")) != "bar" {
 1652. t.Fatalf("Unexpected cookie value %q. Exepcted %q", h.Cookie("foo"), "bar")
 1653. }
 1654. if string(h.Peek(HeaderCookie)) != "foo=bar" {
 1655. t.Fatalf("Unexpected Cookie header %q. Expected %q", h.Peek(HeaderCookie), "foo=bar")
 1656. }
 1657. cookieSeen = false
 1658. h.VisitAll(func(key, value []byte) {
 1659. switch string(key) {
 1660. case HeaderCookie:
 1661. cookieSeen = true
 1662. }
 1663. })
 1664. if !cookieSeen {
 1665. t.Fatalf("Cookie not present in VisitAll")
 1666. }
 1667. }
 1668. func TestRequestHeaderMethod(t *testing.T) {
 1669. t.Parallel()
 1670. // common http methods
 1671. testRequestHeaderMethod(t, MethodGet)
 1672. testRequestHeaderMethod(t, MethodPost)
 1673. testRequestHeaderMethod(t, MethodHead)
 1674. testRequestHeaderMethod(t, MethodDelete)
 1675. // non-http methods
 1676. testRequestHeaderMethod(t, "foobar")
 1677. testRequestHeaderMethod(t, "ABC")
 1678. }
 1679. func testRequestHeaderMethod(t *testing.T, expectedMethod string) {
 1680. var h RequestHeader
 1681. h.SetMethod(expectedMethod)
 1682. m := h.Method()
 1683. if string(m) != expectedMethod {
 1684. t.Fatalf("unexpected method: %q. Expecting %q", m, expectedMethod)
 1685. }
 1686. s := h.String()
 1687. var h1 RequestHeader
 1688. br := bufio.NewReader(bytes.NewBufferString(s))
 1689. if err := h1.Read(br); err != nil {
 1690. t.Fatalf("unexpected error: %s", err)
 1691. }
 1692. m1 := h1.Method()
 1693. if string(m) != string(m1) {
 1694. t.Fatalf("unexpected method: %q. Expecting %q", m, m1)
 1695. }
 1696. }
 1697. func TestRequestHeaderSetGet(t *testing.T) {
 1698. t.Parallel()
 1699. h := &RequestHeader{}
 1700. h.SetRequestURI("/aa/bbb")
 1701. h.SetMethod(MethodPost)
 1702. h.Set("foo", "bar")
 1703. h.Set("host", "12345")
 1704. h.Set("content-type", "aaa/bbb")
 1705. h.Set("content-length", "1234")
 1706. h.Set("user-agent", "aaabbb")
 1707. h.Set("referer", "axcv")
 1708. h.Set("baz", "xxxxx")
 1709. h.Set("transfer-encoding", "chunked")
 1710. h.Set("connection", "close")
 1711. expectRequestHeaderGet(t, h, "Foo", "bar")
 1712. expectRequestHeaderGet(t, h, HeaderHost, "12345")
 1713. expectRequestHeaderGet(t, h, HeaderContentType, "aaa/bbb")
 1714. expectRequestHeaderGet(t, h, HeaderContentLength, "1234")
 1715. expectRequestHeaderGet(t, h, "USER-AGent", "aaabbb")
 1716. expectRequestHeaderGet(t, h, HeaderReferer, "axcv")
 1717. expectRequestHeaderGet(t, h, "baz", "xxxxx")
 1718. expectRequestHeaderGet(t, h, HeaderTransferEncoding, "")
 1719. expectRequestHeaderGet(t, h, "connecTION", "close")
 1720. if !h.ConnectionClose() {
 1721. t.Fatalf("unset connection: close")
 1722. }
 1723. if h.ContentLength() != 1234 {
 1724. t.Fatalf("Unexpected content-length %d. Expected %d", h.ContentLength(), 1234)
 1725. }
 1726. w := &bytes.Buffer{}
 1727. bw := bufio.NewWriter(w)
 1728. err := h.Write(bw)
 1729. if err != nil {
 1730. t.Fatalf("Unexpected error when writing request header: %s", err)
 1731. }
 1732. if err := bw.Flush(); err != nil {
 1733. t.Fatalf("Unexpected error when flushing request header: %s", err)
 1734. }
 1735. var h1 RequestHeader
 1736. br := bufio.NewReader(w)
 1737. if err = h1.Read(br); err != nil {
 1738. t.Fatalf("Unexpected error when reading request header: %s", err)
 1739. }
 1740. if h1.ContentLength() != h.ContentLength() {
 1741. t.Fatalf("Unexpected Content-Length %d. Expected %d", h1.ContentLength(), h.ContentLength())
 1742. }
 1743. expectRequestHeaderGet(t, &h1, "Foo", "bar")
 1744. expectRequestHeaderGet(t, &h1, "HOST", "12345")
 1745. expectRequestHeaderGet(t, &h1, HeaderContentType, "aaa/bbb")
 1746. expectRequestHeaderGet(t, &h1, HeaderContentLength, "1234")
 1747. expectRequestHeaderGet(t, &h1, "USER-AGent", "aaabbb")
 1748. expectRequestHeaderGet(t, &h1, HeaderReferer, "axcv")
 1749. expectRequestHeaderGet(t, &h1, "baz", "xxxxx")
 1750. expectRequestHeaderGet(t, &h1, HeaderTransferEncoding, "")
 1751. expectRequestHeaderGet(t, &h1, HeaderConnection, "close")
 1752. if !h1.ConnectionClose() {
 1753. t.Fatalf("unset connection: close")
 1754. }
 1755. }
 1756. func TestResponseHeaderSetGet(t *testing.T) {
 1757. t.Parallel()
 1758. h := &ResponseHeader{}
 1759. h.Set("foo", "bar")
 1760. h.Set("content-type", "aaa/bbb")
 1761. h.Set("connection", "close")
 1762. h.Set("content-length", "1234")
 1763. h.Set(HeaderServer, "aaaa")
 1764. h.Set("baz", "xxxxx")
 1765. h.Set(HeaderTransferEncoding, "chunked")
 1766. expectResponseHeaderGet(t, h, "Foo", "bar")
 1767. expectResponseHeaderGet(t, h, HeaderContentType, "aaa/bbb")
 1768. expectResponseHeaderGet(t, h, HeaderConnection, "close")
 1769. expectResponseHeaderGet(t, h, HeaderContentLength, "1234")
 1770. expectResponseHeaderGet(t, h, "seRVer", "aaaa")
 1771. expectResponseHeaderGet(t, h, "baz", "xxxxx")
 1772. expectResponseHeaderGet(t, h, HeaderTransferEncoding, "")
 1773. if h.ContentLength() != 1234 {
 1774. t.Fatalf("Unexpected content-length %d. Expected %d", h.ContentLength(), 1234)
 1775. }
 1776. if !h.ConnectionClose() {
 1777. t.Fatalf("Unexpected Connection: close value %v. Expected %v", h.ConnectionClose(), true)
 1778. }
 1779. w := &bytes.Buffer{}
 1780. bw := bufio.NewWriter(w)
 1781. err := h.Write(bw)
 1782. if err != nil {
 1783. t.Fatalf("Unexpected error when writing response header: %s", err)
 1784. }
 1785. if err := bw.Flush(); err != nil {
 1786. t.Fatalf("Unexpected error when flushing response header: %s", err)
 1787. }
 1788. var h1 ResponseHeader
 1789. br := bufio.NewReader(w)
 1790. if err = h1.Read(br); err != nil {
 1791. t.Fatalf("Unexpected error when reading response header: %s", err)
 1792. }
 1793. if h1.ContentLength() != h.ContentLength() {
 1794. t.Fatalf("Unexpected Content-Length %d. Expected %d", h1.ContentLength(), h.ContentLength())
 1795. }
 1796. if h1.ConnectionClose() != h.ConnectionClose() {
 1797. t.Fatalf("unexpected connection: close %v. Expected %v", h1.ConnectionClose(), h.ConnectionClose())
 1798. }
 1799. expectResponseHeaderGet(t, &h1, "Foo", "bar")
 1800. expectResponseHeaderGet(t, &h1, HeaderContentType, "aaa/bbb")
 1801. expectResponseHeaderGet(t, &h1, HeaderConnection, "close")
 1802. expectResponseHeaderGet(t, &h1, "seRVer", "aaaa")
 1803. expectResponseHeaderGet(t, &h1, "baz", "xxxxx")
 1804. }
 1805. func expectRequestHeaderGet(t *testing.T, h *RequestHeader, key, expectedValue string) {
 1806. if string(h.Peek(key)) != expectedValue {
 1807. t.Fatalf("Unexpected value for key %q: %q. Expected %q", key, h.Peek(key), expectedValue)
 1808. }
 1809. }
 1810. func expectResponseHeaderGet(t *testing.T, h *ResponseHeader, key, expectedValue string) {
 1811. if string(h.Peek(key)) != expectedValue {
 1812. t.Fatalf("Unexpected value for key %q: %q. Expected %q", key, h.Peek(key), expectedValue)
 1813. }
 1814. }
 1815. func TestResponseHeaderConnectionClose(t *testing.T) {
 1816. t.Parallel()
 1817. testResponseHeaderConnectionClose(t, true)
 1818. testResponseHeaderConnectionClose(t, false)
 1819. }
 1820. func testResponseHeaderConnectionClose(t *testing.T, connectionClose bool) {
 1821. h := &ResponseHeader{}
 1822. if connectionClose {
 1823. h.SetConnectionClose()
 1824. }
 1825. h.SetContentLength(123)
 1826. w := &bytes.Buffer{}
 1827. bw := bufio.NewWriter(w)
 1828. err := h.Write(bw)
 1829. if err != nil {
 1830. t.Fatalf("Unexpected error when writing response header: %s", err)
 1831. }
 1832. if err := bw.Flush(); err != nil {
 1833. t.Fatalf("Unexpected error when flushing response header: %s", err)
 1834. }
 1835. var h1 ResponseHeader
 1836. br := bufio.NewReader(w)
 1837. err = h1.Read(br)
 1838. if err != nil {
 1839. t.Fatalf("Unexpected error when reading response header: %s", err)
 1840. }
 1841. if h1.ConnectionClose() != h.ConnectionClose() {
 1842. t.Fatalf("Unexpected value for ConnectionClose: %v. Expected %v", h1.ConnectionClose(), h.ConnectionClose())
 1843. }
 1844. }
 1845. func TestRequestHeaderTooBig(t *testing.T) {
 1846. t.Parallel()
 1847. s := "GET / HTTP/1.1\r\nHost: aaa.com\r\n" + getHeaders(10500) + "\r\n"
 1848. r := bytes.NewBufferString(s)
 1849. br := bufio.NewReaderSize(r, 4096)
 1850. h := &RequestHeader{}
 1851. err := h.Read(br)
 1852. if err == nil {
 1853. t.Fatalf("Expecting error when reading too big header")
 1854. }
 1855. }
 1856. func TestResponseHeaderTooBig(t *testing.T) {
 1857. t.Parallel()
 1858. s := "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: sss\r\nContent-Length: 0\r\n" + getHeaders(100500) + "\r\n"
 1859. r := bytes.NewBufferString(s)
 1860. br := bufio.NewReaderSize(r, 4096)
 1861. h := &ResponseHeader{}
 1862. err := h.Read(br)
 1863. if err == nil {
 1864. t.Fatalf("Expecting error when reading too big header")
 1865. }
 1866. }
 1867. type bufioPeekReader struct {
 1868. s string
 1869. n int
 1870. }
 1871. func (r *bufioPeekReader) Read(b []byte) (int, error) {
 1872. if len(r.s) == 0 {
 1873. return 0, io.EOF
 1874. }
 1875. r.n++
 1876. n := r.n
 1877. if len(r.s) < n {
 1878. n = len(r.s)
 1879. }
 1880. src := []byte(r.s[:n])
 1881. r.s = r.s[n:]
 1882. n = copy(b, src)
 1883. return n, nil
 1884. }
 1885. func TestRequestHeaderBufioPeek(t *testing.T) {
 1886. t.Parallel()
 1887. r := &bufioPeekReader{
 1888. s: "GET / HTTP/1.1\r\nHost: foobar.com\r\n" + getHeaders(10) + "\r\naaaa",
 1889. }
 1890. br := bufio.NewReaderSize(r, 4096)
 1891. h := &RequestHeader{}
 1892. if err := h.Read(br); err != nil {
 1893. t.Fatalf("Unexpected error when reading request: %s", err)
 1894. }
 1895. verifyRequestHeader(t, h, -2, "/", "foobar.com", "", "")
 1896. }
 1897. func TestResponseHeaderBufioPeek(t *testing.T) {
 1898. t.Parallel()
 1899. r := &bufioPeekReader{
 1900. s: "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: 10\r\nContent-Type: aaa\r\n" + getHeaders(10) + "\r\n0123456789",
 1901. }
 1902. br := bufio.NewReaderSize(r, 4096)
 1903. h := &ResponseHeader{}
 1904. if err := h.Read(br); err != nil {
 1905. t.Fatalf("Unexpected error when reading response: %s", err)
 1906. }
 1907. verifyResponseHeader(t, h, 200, 10, "aaa")
 1908. }
 1909. func getHeaders(n int) string {
 1910. var h []string
 1911. for i := 0; i < n; i++ {
 1912. h = append(h, fmt.Sprintf("Header_%d: Value_%d\r\n", i, i))
 1913. }
 1914. return strings.Join(h, "")
 1915. }
 1916. func TestResponseHeaderReadSuccess(t *testing.T) {
 1917. t.Parallel()
 1918. h := &ResponseHeader{}
 1919. // straight order of content-length and content-type
 1920. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n",
 1921. 200, 123, "text/html")
 1922. if h.ConnectionClose() {
 1923. t.Fatalf("unexpected connection: close")
 1924. }
 1925. // reverse order of content-length and content-type
 1926. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 202 OK\r\nContent-Type: text/plain; encoding=utf-8\r\nContent-Length: 543\r\nConnection: close\r\n\r\n",
 1927. 202, 543, "text/plain; encoding=utf-8")
 1928. if !h.ConnectionClose() {
 1929. t.Fatalf("expecting connection: close")
 1930. }
 1931. // tranfer-encoding: chunked
 1932. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 505 Internal error\r\nContent-Type: text/html\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\n\r\n",
 1933. 505, -1, "text/html")
 1934. if h.ConnectionClose() {
 1935. t.Fatalf("unexpected connection: close")
 1936. }
 1937. // reverse order of content-type and tranfer-encoding
 1938. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 343 foobar\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nContent-Type: text/json\r\n\r\n",
 1939. 343, -1, "text/json")
 1940. // additional headers
 1941. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 100 Continue\r\nFoobar: baz\r\nContent-Type: aaa/bbb\r\nUser-Agent: x\r\nContent-Length: 123\r\nZZZ: werer\r\n\r\n",
 1942. 100, 123, "aaa/bbb")
 1943. // ancient http protocol
 1944. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/0.9 300 OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\nqqqq",
 1945. 300, 123, "text/html")
 1946. // lf instead of crlf
 1947. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\nContent-Length: 123\nContent-Type: text/html\n\n",
 1948. 200, 123, "text/html")
 1949. // Zero-length headers with mixed crlf and lf
 1950. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 400 OK\nContent-Length: 345\nZero-Value: \r\nContent-Type: aaa\n: zero-key\r\n\r\nooa",
 1951. 400, 345, "aaa")
 1952. // No space after colon
 1953. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\nContent-Length:34\nContent-Type: sss\n\naaaa",
 1954. 200, 34, "sss")
 1955. // invalid case
 1956. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 400 OK\nconTEnt-leNGTH: 123\nConTENT-TYPE: ass\n\n",
 1957. 400, 123, "ass")
 1958. // duplicate content-length
 1959. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: 456\r\nContent-Type: foo/bar\r\nContent-Length: 321\r\n\r\n",
 1960. 200, 321, "foo/bar")
 1961. // duplicate content-type
 1962. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: 234\r\nContent-Type: foo/bar\r\nContent-Type: baz/bar\r\n\r\n",
 1963. 200, 234, "baz/bar")
 1964. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 300 OK\r\nContent-Type: foo/barr\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nContent-Length: 354\r\n\r\n",
 1965. 300, -1, "foo/barr")
 1966. // duplicate transfer-encoding: chunked
 1967. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\n\r\n",
 1968. 200, -1, "text/html")
 1969. // no reason string in the first line
 1970. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 456\r\nContent-Type: xxx/yyy\r\nContent-Length: 134\r\n\r\naaaxxx",
 1971. 456, 134, "xxx/yyy")
 1972. // blank lines before the first line
 1973. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "\r\nHTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: aa\r\nContent-Length: 0\r\n\r\nsss",
 1974. 200, 0, "aa")
 1975. if h.ConnectionClose() {
 1976. t.Fatalf("unexpected connection: close")
 1977. }
 1978. // no content-length (informational responses)
 1979. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 101 OK\r\n\r\n",
 1980. 101, -2, "text/plain; charset=utf-8")
 1981. if h.ConnectionClose() {
 1982. t.Fatalf("expecting connection: keep-alive for informational response")
 1983. }
 1984. // no content-length (no-content responses)
 1985. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 204 OK\r\n\r\n",
 1986. 204, -2, "text/plain; charset=utf-8")
 1987. if h.ConnectionClose() {
 1988. t.Fatalf("expecting connection: keep-alive for no-content response")
 1989. }
 1990. // no content-length (not-modified responses)
 1991. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 304 OK\r\n\r\n",
 1992. 304, -2, "text/plain; charset=utf-8")
 1993. if h.ConnectionClose() {
 1994. t.Fatalf("expecting connection: keep-alive for not-modified response")
 1995. }
 1996. // no content-length (identity transfer-encoding)
 1997. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: foo/bar\r\n\r\nabcdefg",
 1998. 200, -2, "foo/bar")
 1999. if !h.ConnectionClose() {
 2000. t.Fatalf("expecting connection: close for identity response")
 2001. }
 2002. // no content-type
 2003. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 400 OK\r\nContent-Length: 123\r\n\r\nfoiaaa",
 2004. 400, 123, string(defaultContentType))
 2005. // no content-type and no default
 2006. h.SetNoDefaultContentType(true)
 2007. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 400 OK\r\nContent-Length: 123\r\n\r\nfoiaaa",
 2008. 400, 123, "")
 2009. h.SetNoDefaultContentType(false)
 2010. // no headers
 2011. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\n\r\naaaabbb",
 2012. 200, -2, string(defaultContentType))
 2013. if !h.IsHTTP11() {
 2014. t.Fatalf("expecting http/1.1 protocol")
 2015. }
 2016. // ancient http protocol
 2017. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.0 203 OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: foobar\r\n\r\naaa",
 2018. 203, 123, "foobar")
 2019. if h.IsHTTP11() {
 2020. t.Fatalf("ancient protocol must be non-http/1.1")
 2021. }
 2022. if !h.ConnectionClose() {
 2023. t.Fatalf("expecting connection: close for ancient protocol")
 2024. }
 2025. // ancient http protocol with 'Connection: keep-alive' header.
 2026. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.0 403 aa\r\nContent-Length: 0\r\nContent-Type: 2\r\nConnection: Keep-Alive\r\n\r\nww",
 2027. 403, 0, "2")
 2028. if h.IsHTTP11() {
 2029. t.Fatalf("ancient protocol must be non-http/1.1")
 2030. }
 2031. if h.ConnectionClose() {
 2032. t.Fatalf("expecting connection: keep-alive for ancient protocol")
 2033. }
 2034. }
 2035. func TestRequestHeaderReadSuccess(t *testing.T) {
 2036. t.Parallel()
 2037. h := &RequestHeader{}
 2038. // simple headers
 2039. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /foo/bar HTTP/1.1\r\nHost: google.com\r\n\r\n",
 2040. -2, "/foo/bar", "google.com", "", "", nil)
 2041. if h.ConnectionClose() {
 2042. t.Fatalf("unexpected connection: close header")
 2043. }
 2044. // simple headers with body
 2045. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /a/bar HTTP/1.1\r\nHost: gole.com\r\nconneCTION: close\r\n\r\nfoobar",
 2046. -2, "/a/bar", "gole.com", "", "", nil)
 2047. if !h.ConnectionClose() {
 2048. t.Fatalf("connection: close unset")
 2049. }
 2050. // ancient http protocol
 2051. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /bar HTTP/1.0\r\nHost: gole\r\n\r\npppp",
 2052. -2, "/bar", "gole", "", "", nil)
 2053. if h.IsHTTP11() {
 2054. t.Fatalf("ancient http protocol cannot be http/1.1")
 2055. }
 2056. if !h.ConnectionClose() {
 2057. t.Fatalf("expecting connectionClose for ancient http protocol")
 2058. }
 2059. // ancient http protocol with 'Connection: keep-alive' header
 2060. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /aa HTTP/1.0\r\nHost: bb\r\nConnection: keep-alive\r\n\r\nxxx",
 2061. -2, "/aa", "bb", "", "", nil)
 2062. if h.IsHTTP11() {
 2063. t.Fatalf("ancient http protocol cannot be http/1.1")
 2064. }
 2065. if h.ConnectionClose() {
 2066. t.Fatalf("unexpected 'connection: close' for ancient http protocol")
 2067. }
 2068. // complex headers with body
 2069. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /aabar HTTP/1.1\r\nAAA: bbb\r\nHost: ole.com\r\nAA: bb\r\n\r\nzzz",
 2070. -2, "/aabar", "ole.com", "", "", nil)
 2071. if !h.IsHTTP11() {
 2072. t.Fatalf("expecting http/1.1 protocol")
 2073. }
 2074. if h.ConnectionClose() {
 2075. t.Fatalf("unexpected connection: close")
 2076. }
 2077. // lf instead of crlf
 2078. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /foo/bar HTTP/1.1\nHost: google.com\n\n",
 2079. -2, "/foo/bar", "google.com", "", "", nil)
 2080. // post method
 2081. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "POST /aaa?bbb HTTP/1.1\r\nHost: foobar.com\r\nContent-Length: 1235\r\nContent-Type: aaa\r\n\r\nabcdef",
 2082. 1235, "/aaa?bbb", "foobar.com", "", "aaa", nil)
 2083. // zero-length headers with mixed crlf and lf
 2084. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /a HTTP/1.1\nHost: aaa\r\nZero: \n: Zero-Value\n\r\nxccv",
 2085. -2, "/a", "aaa", "", "", nil)
 2086. // no space after colon
 2087. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /a HTTP/1.1\nHost:aaaxd\n\nsdfds",
 2088. -2, "/a", "aaaxd", "", "", nil)
 2089. // get with zero content-length
 2090. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /xxx HTTP/1.1\nHost: aaa.com\nContent-Length: 0\n\n",
 2091. 0, "/xxx", "aaa.com", "", "", nil)
 2092. // get with non-zero content-length
 2093. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /xxx HTTP/1.1\nHost: aaa.com\nContent-Length: 123\n\n",
 2094. 123, "/xxx", "aaa.com", "", "", nil)
 2095. // invalid case
 2096. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /aaa HTTP/1.1\nhoST: bbb.com\n\naas",
 2097. -2, "/aaa", "bbb.com", "", "", nil)
 2098. // referer
 2099. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /asdf HTTP/1.1\nHost: aaa.com\nReferer: bb.com\n\naaa",
 2100. -2, "/asdf", "aaa.com", "bb.com", "", nil)
 2101. // duplicate host
 2102. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /aa HTTP/1.1\r\nHost: aaaaaa.com\r\nHost: bb.com\r\n\r\n",
 2103. -2, "/aa", "bb.com", "", "", nil)
 2104. // post with duplicate content-type
 2105. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "POST /a HTTP/1.1\r\nHost: aa\r\nContent-Type: ab\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: xx\r\n\r\n",
 2106. 123, "/a", "aa", "", "xx", nil)
 2107. // post with duplicate content-length
 2108. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "POST /xx HTTP/1.1\r\nHost: aa\r\nContent-Type: s\r\nContent-Length: 13\r\nContent-Length: 1\r\n\r\n",
 2109. 1, "/xx", "aa", "", "s", nil)
 2110. // non-post with content-type
 2111. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /aaa HTTP/1.1\r\nHost: bbb.com\r\nContent-Type: aaab\r\n\r\n",
 2112. -2, "/aaa", "bbb.com", "", "aaab", nil)
 2113. // non-post with content-length
 2114. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "HEAD / HTTP/1.1\r\nHost: aaa.com\r\nContent-Length: 123\r\n\r\n",
 2115. 123, "/", "aaa.com", "", "", nil)
 2116. // non-post with content-type and content-length
 2117. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /aa HTTP/1.1\r\nHost: aa.com\r\nContent-Type: abd/test\r\nContent-Length: 123\r\n\r\n",
 2118. 123, "/aa", "aa.com", "", "abd/test", nil)
 2119. // request uri with hostname
 2120. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET http://gooGle.com/foO/%20bar?xxx#aaa HTTP/1.1\r\nHost: aa.cOM\r\n\r\ntrail",
 2121. -2, "http://gooGle.com/foO/%20bar?xxx#aaa", "aa.cOM", "", "", nil)
 2122. // no protocol in the first line
 2123. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /foo/bar\r\nHost: google.com\r\n\r\nisdD",
 2124. -2, "/foo/bar", "google.com", "", "", nil)
 2125. // blank lines before the first line
 2126. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "\r\n\n\r\nGET /aaa HTTP/1.1\r\nHost: aaa.com\r\n\r\nsss",
 2127. -2, "/aaa", "aaa.com", "", "", nil)
 2128. // request uri with spaces
 2129. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /foo/ bar baz HTTP/1.1\r\nHost: aa.com\r\n\r\nxxx",
 2130. -2, "/foo/ bar baz", "aa.com", "", "", nil)
 2131. // no host
 2132. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /foo/bar HTTP/1.1\r\nFOObar: assdfd\r\n\r\naaa",
 2133. -2, "/foo/bar", "", "", "", nil)
 2134. // no host, no headers
 2135. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /foo/bar HTTP/1.1\r\n\r\nfoobar",
 2136. -2, "/foo/bar", "", "", "", nil)
 2137. // post without content-length and content-type
 2138. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "POST /aaa HTTP/1.1\r\nHost: aaa.com\r\n\r\nzxc",
 2139. -2, "/aaa", "aaa.com", "", "", nil)
 2140. // post without content-type
 2141. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "POST /abc HTTP/1.1\r\nHost: aa.com\r\nContent-Length: 123\r\n\r\npoiuy",
 2142. 123, "/abc", "aa.com", "", "", nil)
 2143. // post without content-length
 2144. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "POST /abc HTTP/1.1\r\nHost: aa.com\r\nContent-Type: adv\r\n\r\n123456",
 2145. -2, "/abc", "aa.com", "", "adv", nil)
 2146. // invalid method
 2147. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "POST /foo/bar HTTP/1.1\r\nHost: google.com\r\n\r\nmnbv",
 2148. -2, "/foo/bar", "google.com", "", "", nil)
 2149. // put request
 2150. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "PUT /faa HTTP/1.1\r\nHost: aaa.com\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: aaa\r\n\r\nxwwere",
 2151. 123, "/faa", "aaa.com", "", "aaa", nil)
 2152. }
 2153. func TestResponseHeaderReadError(t *testing.T) {
 2154. t.Parallel()
 2155. h := &ResponseHeader{}
 2156. // incorrect first line
 2157. testResponseHeaderReadError(t, h, "")
 2158. testResponseHeaderReadError(t, h, "fo")
 2159. testResponseHeaderReadError(t, h, "foobarbaz")
 2160. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1")
 2161. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 ")
 2162. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 s")
 2163. // non-numeric status code
 2164. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 foobar OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n")
 2165. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 123foobar OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n")
 2166. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 foobar344 OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n")
 2167. // non-numeric content-length
 2168. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: faaa\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\nfoobar")
 2169. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 201 OK\r\nContent-Length: 123aa\r\nContent-Type: text/ht\r\n\r\naaa")
 2170. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: aa124\r\nContent-Type: html\r\n\r\nxx")
 2171. // no headers
 2172. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\n")
 2173. // no trailing crlf
 2174. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n")
 2175. // forbidden trailer
 2176. testResponseHeaderReadError(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: -1\r\nTrailer: Foo, Content-Length\r\n\r\n")
 2177. }
 2178. func TestResponseHeaderReadErrorSecureLog(t *testing.T) {
 2179. t.Parallel()
 2180. h := &ResponseHeader{
 2181. secureErrorLogMessage: true,
 2182. }
 2183. // incorrect first line
 2184. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "fo")
 2185. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "foobarbaz")
 2186. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "HTTP/1.1")
 2187. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "HTTP/1.1 ")
 2188. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "HTTP/1.1 s")
 2189. // non-numeric status code
 2190. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "HTTP/1.1 foobar OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n")
 2191. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "HTTP/1.1 123foobar OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n")
 2192. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "HTTP/1.1 foobar344 OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n")
 2193. // no headers
 2194. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\n")
 2195. // no trailing crlf
 2196. testResponseHeaderReadSecuredError(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Length: 123\r\nContent-Type: text/html\r\n")
 2197. }
 2198. func TestRequestHeaderReadError(t *testing.T) {
 2199. t.Parallel()
 2200. h := &RequestHeader{}
 2201. // incorrect first line
 2202. testRequestHeaderReadError(t, h, "")
 2203. testRequestHeaderReadError(t, h, "fo")
 2204. testRequestHeaderReadError(t, h, "GET ")
 2205. testRequestHeaderReadError(t, h, "GET / HTTP/1.1\r")
 2206. // missing RequestURI
 2207. testRequestHeaderReadError(t, h, "GET HTTP/1.1\r\nHost: google.com\r\n\r\n")
 2208. // post with invalid content-length
 2209. testRequestHeaderReadError(t, h, "POST /a HTTP/1.1\r\nHost: bb\r\nContent-Type: aa\r\nContent-Length: dff\r\n\r\nqwerty")
 2210. // forbidden trailer
 2211. testRequestHeaderReadError(t, h, "POST /a HTTP/1.1\r\nContent-Length: -1\r\nTrailer: Foo, Content-Length\r\n\r\n")
 2212. }
 2213. func TestRequestHeaderReadSecuredError(t *testing.T) {
 2214. t.Parallel()
 2215. h := &RequestHeader{
 2216. secureErrorLogMessage: true,
 2217. }
 2218. // incorrect first line
 2219. testRequestHeaderReadSecuredError(t, h, "fo")
 2220. testRequestHeaderReadSecuredError(t, h, "GET ")
 2221. testRequestHeaderReadSecuredError(t, h, "GET / HTTP/1.1\r")
 2222. // missing RequestURI
 2223. testRequestHeaderReadSecuredError(t, h, "GET HTTP/1.1\r\nHost: google.com\r\n\r\n")
 2224. // post with invalid content-length
 2225. testRequestHeaderReadSecuredError(t, h, "POST /a HTTP/1.1\r\nHost: bb\r\nContent-Type: aa\r\nContent-Length: dff\r\n\r\nqwerty")
 2226. }
 2227. func testResponseHeaderReadError(t *testing.T, h *ResponseHeader, headers string) {
 2228. r := bytes.NewBufferString(headers)
 2229. br := bufio.NewReader(r)
 2230. err := h.Read(br)
 2231. if err == nil {
 2232. t.Fatalf("Expecting error when reading response header %q", headers)
 2233. }
 2234. // make sure response header works after error
 2235. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: foo/bar\r\nContent-Length: 12345\r\n\r\nsss",
 2236. 200, 12345, "foo/bar")
 2237. }
 2238. func testResponseHeaderReadSecuredError(t *testing.T, h *ResponseHeader, headers string) {
 2239. r := bytes.NewBufferString(headers)
 2240. br := bufio.NewReader(r)
 2241. err := h.Read(br)
 2242. if err == nil {
 2243. t.Fatalf("Expecting error when reading response header %q", headers)
 2244. }
 2245. if strings.Contains(err.Error(), headers) {
 2246. t.Fatalf("Not expecting header content in err %q", err)
 2247. }
 2248. // make sure response header works after error
 2249. testResponseHeaderReadSuccess(t, h, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: foo/bar\r\nContent-Length: 12345\r\n\r\nsss",
 2250. 200, 12345, "foo/bar")
 2251. }
 2252. func testRequestHeaderReadError(t *testing.T, h *RequestHeader, headers string) {
 2253. r := bytes.NewBufferString(headers)
 2254. br := bufio.NewReader(r)
 2255. err := h.Read(br)
 2256. if err == nil {
 2257. t.Fatalf("Expecting error when reading request header %q", headers)
 2258. }
 2259. // make sure request header works after error
 2260. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /foo/bar HTTP/1.1\r\nHost: aaaa\r\n\r\nxxx",
 2261. -2, "/foo/bar", "aaaa", "", "", nil)
 2262. }
 2263. func testRequestHeaderReadSecuredError(t *testing.T, h *RequestHeader, headers string) {
 2264. r := bytes.NewBufferString(headers)
 2265. br := bufio.NewReader(r)
 2266. err := h.Read(br)
 2267. if err == nil {
 2268. t.Fatalf("Expecting error when reading request header %q", headers)
 2269. }
 2270. if strings.Contains(err.Error(), headers) {
 2271. t.Fatalf("Not expecting header content in err %q", err)
 2272. }
 2273. // make sure request header works after error
 2274. testRequestHeaderReadSuccess(t, h, "GET /foo/bar HTTP/1.1\r\nHost: aaaa\r\n\r\nxxx",
 2275. -2, "/foo/bar", "aaaa", "", "", nil)
 2276. }
 2277. func testResponseHeaderReadSuccess(t *testing.T, h *ResponseHeader, headers string, expectedStatusCode, expectedContentLength int,
 2278. expectedContentType string) {
 2279. r := bytes.NewBufferString(headers)
 2280. br := bufio.NewReader(r)
 2281. err := h.Read(br)
 2282. if err != nil {
 2283. t.Fatalf("Unexpected error when parsing response headers: %s. headers=%q", err, headers)
 2284. }
 2285. verifyResponseHeader(t, h, expectedStatusCode, expectedContentLength, expectedContentType)
 2286. }
 2287. func testRequestHeaderReadSuccess(t *testing.T, h *RequestHeader, headers string, expectedContentLength int,
 2288. expectedRequestURI, expectedHost, expectedReferer, expectedContentType string, expectedTrailer map[string]string) {
 2289. r := bytes.NewBufferString(headers)
 2290. br := bufio.NewReader(r)
 2291. err := h.Read(br)
 2292. if err != nil {
 2293. t.Fatalf("Unexpected error when parsing request headers: %s. headers=%q", err, headers)
 2294. }
 2295. verifyRequestHeader(t, h, expectedContentLength, expectedRequestURI, expectedHost, expectedReferer, expectedContentType)
 2296. }
 2297. func verifyResponseHeader(t *testing.T, h *ResponseHeader, expectedStatusCode, expectedContentLength int, expectedContentType string) {
 2298. if h.StatusCode() != expectedStatusCode {
 2299. t.Fatalf("Unexpected status code %d. Expected %d", h.StatusCode(), expectedStatusCode)
 2300. }
 2301. if h.ContentLength() != expectedContentLength {
 2302. t.Fatalf("Unexpected content length %d. Expected %d", h.ContentLength(), expectedContentLength)
 2303. }
 2304. if string(h.Peek(HeaderContentType)) != expectedContentType {
 2305. t.Fatalf("Unexpected content type %q. Expected %q", h.Peek(HeaderContentType), expectedContentType)
 2306. }
 2307. }
 2308. func verifyResponseHeaderConnection(t *testing.T, h *ResponseHeader, expectConnection string) {
 2309. if string(h.Peek(HeaderConnection)) != expectConnection {
 2310. t.Fatalf("Unexpected Connection %q. Expected %q", h.Peek(HeaderConnection), expectConnection)
 2311. }
 2312. }
 2313. func verifyRequestHeader(t *testing.T, h *RequestHeader, expectedContentLength int,
 2314. expectedRequestURI, expectedHost, expectedReferer, expectedContentType string) {
 2315. if h.ContentLength() != expectedContentLength {
 2316. t.Fatalf("Unexpected Content-Length %d. Expected %d", h.ContentLength(), expectedContentLength)
 2317. }
 2318. if string(h.RequestURI()) != expectedRequestURI {
 2319. t.Fatalf("Unexpected RequestURI %q. Expected %q", h.RequestURI(), expectedRequestURI)
 2320. }
 2321. if string(h.Peek(HeaderHost)) != expectedHost {
 2322. t.Fatalf("Unexpected host %q. Expected %q", h.Peek(HeaderHost), expectedHost)
 2323. }
 2324. if string(h.Peek(HeaderReferer)) != expectedReferer {
 2325. t.Fatalf("Unexpected referer %q. Expected %q", h.Peek(HeaderReferer), expectedReferer)
 2326. }
 2327. if string(h.Peek(HeaderContentType)) != expectedContentType {
 2328. t.Fatalf("Unexpected content-type %q. Expected %q", h.Peek(HeaderContentType), expectedContentType)
 2329. }
 2330. }
 2331. func verifyResponseTrailer(t *testing.T, h *ResponseHeader, expectedTrailers map[string]string) {
 2332. for k, v := range expectedTrailers {
 2333. got := h.Peek(k)
 2334. if !bytes.Equal(got, []byte(v)) {
 2335. t.Fatalf("Unexpected trailer %s. Expected %s. Got %q", k, v, got)
 2336. }
 2337. }
 2338. }
 2339. func verifyRequestTrailer(t *testing.T, h *RequestHeader, expectedTrailers map[string]string) {
 2340. for k, v := range expectedTrailers {
 2341. got := h.Peek(k)
 2342. if !bytes.Equal(got, []byte(v)) {
 2343. t.Fatalf("Unexpected trailer %s. Expected %s. Got %q", k, v, got)
 2344. }
 2345. }
 2346. }
 2347. func verifyTrailer(t *testing.T, r *bufio.Reader, expectedTrailers map[string]string, isReq bool) {
 2348. if isReq {
 2349. req := Request{}
 2350. err := req.Header.ReadTrailer(r)
 2351. if err == io.EOF && expectedTrailers == nil {
 2352. return
 2353. }
 2354. if err != nil {
 2355. t.Fatalf("Cannot read trailer: %s", err)
 2356. }
 2357. verifyRequestTrailer(t, &req.Header, expectedTrailers)
 2358. return
 2359. }
 2360. resp := Response{}
 2361. err := resp.Header.ReadTrailer(r)
 2362. if err == io.EOF && expectedTrailers == nil {
 2363. return
 2364. }
 2365. if err != nil {
 2366. t.Fatalf("Cannot read trailer: %s", err)
 2367. }
 2368. verifyResponseTrailer(t, &resp.Header, expectedTrailers)
 2369. }